Temeiurile de drept privind acordarea ajutorului public judiciar în procesul de mediere

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 09 octombrie , 2018

OUG 51/2008 conține câteva norme speciale privind facilitarea accesului la mediere pentru persoanele care au demarat sau intenționează să inițieze un proces.

Mai jos găsiți temeiurile de drept extrase din OUG 51/2008 ce vizează ajutorul public judiciar în materie de mediere:

Art 16 alin. 2: Daca cererea pentru a carei solutionare se solicita ajutor public judiciar face parte
din categoria celor care pot fi supuse medierii sau altor proceduri alternative de
solutionare, cererea de ajutor public judiciar poate fi respinsa, daca se dovedeste ca
solicitantul ajutorului public judiciar a refuzat anterior începerii procesului sa urmeze o
asemenea procedura.

Art. 20: În cazul în care persoana care îndeplineste conditiile prevazute la art. 8 alin.
(1) sau (2) face dovada ca, anterior începerii procesului, a parcurs procedura de
mediere a litigiului, beneficiaza si de restituirea sumei platite mediatorului cu titlu de
onorariu. De acelasi drept beneficiaza si persoana care îndeplineste conditiile prevazute
la art. 8 alin. (1) sau (2), daca solicita medierea dupa începerea procesului, dar înainte
de prima zi de înfatisare. Suma la a carei restituire partea are dreptul se stabileste de
instanta, prin încheiere pronuntata potrivit art. 15.

Art. 23 alin 3: Sumele reprezentând onorariile avocatului, expertului, traducatorului, interpretului,
executorului judecatoresc sau mediatorului se platesc în cont bancar, prin virament sau
în numerar, prin compartimentele economice ale tribunalelor. (se referă la sumele avansate de justițiabil și care vor fi returnate de stat dacă a parcurs procesul mediere anterior procesului judiciar)

Din cele de mai sus reiese faptul că statul oferă o posibilitate de recuperare a onorariilor plătite mediatorului și totodată sancționează partea din litigiu care refuză să participe la mediere. O astfel de parte nu mai poate primi ajutor public judiciar, cererea sa în acest sens fiind respinsă tocmai datorită neparticipării la mediere. Textul nu distinge dacă respingerea se dispune de judecător doar în cauzele în care o procedură prealabilă de mediere este obligatorie, astfel că cererea de ajutor public judiciar va fi respinsă celui care a refuzat medierea în toate cauzele ce pot fi supuse medierii.

Statul așadar crează un context în care soluționarea amiabilă să fie o chestiune prealabilă unei proceduri judiciare și partea să aibă un comportament de bună-credință.

Statul ar trebui să creeze un mecanism mai clar al asistenței judiciare în cadrul procedurilor de mediere. Astfel ar fi încurajată participarea avocaților în mediere și justițiabilii ar avea mai multă încredere în această procedură. Din modul în care este redactat acum acest ajutor public în materia medierii nu reiese faptul că participarea avocatului în mediere ar fi garantată și plătită de stat. Textul în discuție face amintire doar de returnarea onorariului mediatorului, ori dacă partea are nevoie de un avocat în mediere, acesta va trebui să fie plătit de stat în cazurile cu o situație financiară precară, acestea fiind cazurile vizate de această Ordonanță.

Cum între Consiliul de Mediere, UNBR și Ministerul de Justiție (autoritate centrală în domeniu ajutorului public judiciar) nu există la acest moment un protocol în acest sens și nici un cadru legislativ clar și coerent, consider oportună o analiza asupra acestei teme și crearea unui text normativ care să conducă la un acces mai facil al oamenilor la procesul de mediere.

Ti-a placut acest articol? Cu siguranta o sa le placa si prietenilor tai! Share it.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Avocat București