Statutul Profesiei de Mediator

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 17 februarie , 2017 in Legislatie   Nu sunt comentarii »
Hotararea Consiliului de Mediere nr. 39/2015 privind aprobarea Statutului de mediator a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 570 din 30 iulie 2015. Documentul fusese adoptat anterior in sedinta Consiliului de Mediere din data de 18 iulie 2015. CAPITOLUL I – Principiile și scopul profesiei de mediator CAPITOLUL II – Activitatea profesională a mediatorului Secțiunea 1 – Dobândirea calității de mediator Secțiunea 2 – Suspendarea și încetarea calității de mediator Secțiunea 3 – Activitatea de mediere CAPITOLUL III – Formele...

DECIZIA CCR Nr.397 din 15 iunie 2016 privind constituţionalitatea medierii penale publicată în Monitorul Oficial nr.532 din 15.07.2016

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 15 iulie , 2016 in Legislatie, Mediere   Nu sunt comentarii »
Publicam decizia CCR privind constitutionalitatea medierii penale si motivarea acesteia. Mentionez ca in urma Deciziei CCR medierea penala este constitutionala. Printre alte aspecte interesante din document reliefez in principal 3 chestiuni: A. Avocatul Poporului mentioneaza ca dreptul la mediere in noua legislatie penala este un drept fundamental(punctul 15 din Decizie) B. Curtea de Apel Bucuresti Sectia a II-a penala mentioneaza ca nu dispozitiile referitoare la mediere ar incalca Constitutia ci cele referitoare la impacare care este limitata in timp, activitatea mediatorului...

Recomandarea nr (84) 4 cu privire la responsabilitățile parentale privind creșterea și educarea copiilor

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 03 iulie , 2015 in Legislatie   Nu sunt comentarii »
Intreg textul Recomandării este tradus de domnul judecător Cristi Danilet și il găsiți la adresa blogului dumnealui –  link Recomandarea face referire la obligațiile ambilor părinți de a oferi o educație și o creștere normală copilului lor indiferent de statutul de soți ori de părinti care traiesc separat. Recomandarea defineste in Principiul  1  responsabilitatile parentale ca fiind ansamblul indatoririlor si prerogativelor destinate sa asigure bunastarea morala si materiala a copilului, in special acelea de a avea grija de persoana copilului, de a mentine...

DIRECTIVA 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum. Entități SAL

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 30 iunie , 2015 in Legislatie   Nu sunt comentarii »
DIRECTIVA 2013/11/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) doc preluat de pe Lex Europa PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROENE, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114, având în vedere propunerea Comisiei Europene, după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, având...

Directiva 2012/29/UE privind poziția procesuală/post procesuală și drepturile persoanelor vătămate de faptele penale

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 09 iunie , 2015 in Legislatie   Nu sunt comentarii »
Directiva 2012/29/UE privind poziția procesuală/post procesuală și drepturile persoanelor vătămate de faptele penale DIRECTIVA 2012/29/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI Document preluat de pe siteul legislatiei europene din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 82 alineatul (2), având în vedere propunerea Comisiei Europene, după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele...

STATUTUL PROFESIEI DE MEDIATOR – proiect lansat spre consultare si dezbatere

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 14 noiembrie , 2013 in Legislatie   Nu sunt comentarii »
Sursa aici STATUTUL PROFESIEI DE MEDIATOR Capitolul  I Principiile şi scopul profesiei de mediator     Art. 1 (1) Profesia de mediator este liberă şi independentă şi se exercită în condiţiile prevăzute de Legea nr.192/2006 privind medierea şi  organizarea profesiei de mediator, republicată, cu modificarile ulterioare, denumită în continuare Lege, şi ale prezentului statut.   (2) Exercitarea profesiei de mediator  este supusă următoarelor principii fundamentale: a) principiul legalităţii; b) principiul libertăţii; c) principiul...

Recomandarea NR. (2001) 9 privind caile alternative de solutionare a litigiilor dintre autoritatile administrative si persoanele private

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 03 septembrie , 2013 in Legislatie   Nu sunt comentarii »
RECOMANDAREA NR. (2001) 9  Material preluat din EFICIENTA SI ECHITATEA JUSTITIEI – standarde europene, Bucuresti oct 2006, Proiect iniţiat şi coordonat de domnul  judecător Cristi Danileţ  A COMITETULUI MINIŞTRILOR CĂTRE STATELE MEMBRE   PRIVIND CĂILE ALTERNATIVE DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR DINTRE AUTORITĂŢILE ADMINISTRATIVE ŞI PESOANELE PRIVATE[1]   (adoptată de Comitetul Miniştrilor la 5 sept. 2001 la a 762-a reuniune a delegaţilor miniştrilor)     1.         Comitetul Miniştrilor, în baza art. 15 pct. b din Statutul Consiliului...

Recomandarea NR. (2002)10 privind medierea in materie civila

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 30 august , 2013 in Legislatie   Nu sunt comentarii »
RECOMANDAREA NR. (2002)10 A COMITETULUI MINIŞTRILOR CĂTRE STATELE MEMBRE Material preluat din EFICIENTA SI ECHITATEA JUSTITIEI – standarde europene, Bucuresti oct 2006, Proiect iniţiat şi coordonat de domnul  judecător Cristi Danileţ PRIVIND MEDIEREA ÎN MATERIE CIVILĂ   (adoptată de Comitetul Miniştrilor la 18 sept. 2002 în a 808-a reunire a delegaţilor miniştrilor)     Comitetul Miniştrilor, în baza art. 15.b din Statutul Consiliului Europei,   Salutând dezvoltarea unor moduri de soluţionare a litigiilor care sunt alternative hotărârilor...

Recomandarea NR. (99) 19 privind medierea in materie penala

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 29 august , 2013 in Legislatie   Nu sunt comentarii »
RECOMANDAREA NR. (99) 19   A COMITETULUI MINIŞTRILOR CĂTRE STATELE MEMBRE   PRIVIND MEDIEREA ÎN MATERIE PENALĂ  Material preluat din EFICIENTA SI ECHITATEA JUSTITIEI – standarde europene, Bucuresti oct 2006, Proiect iniţiat şi coordonat de domnul  judecător Cristi Danileţ – (adoptată de Comitetului Miniştrilor în 15 sept.1999, la a 679-a reuniune a delegaţilor miniştrilor)     Comitetul Miniştrilor, în virtutea art.15.b. din Statutul Consiliului Europei,   Observând că statele membre tind din ce în ce mai mult să recurgă la mediere...

Recomadarea nr. (98) 1 a Comitetului Ministrilor catre statele membre privind medierea familiala

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 22 august , 2013 in Legislatie   Nu sunt comentarii »
  RECOMANDAREA NR. (98) 1  Material preluat din EFICIENTA SI ECHITATEA JUSTITIEI – standarde europene, Bucuresti oct 2006, Proiect iniţiat şi coordonat de domnul judecător Cristi Danileţ   A COMITETULUI MINIŞTRILOR CĂTRE STATELE MEMBRE   PRIVIND MEDIEREA FAMILIALĂ (adoptată de Comitetul Miniştrilor pe 21 ian.1998, la a 616-a reuniune a delegaţilor miniştrilor)     1.         Comitetul Miniştrilor, în baza articolului 15.b din Statutul Consiliului Europei, 2.         Conştientizând creşterea numărului de litigii familiale,...

Aviz favorabil al Consiliului Legislativ privind propunerea de modificare a Legii medierii 192/2006

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 25 aprilie , 2013 in Legislatie   Nu sunt comentarii »
In data de 18.02.2013 deputatul Tudor Ciuhodaru a depus la Camera Deputatilor o propunere de modificare a Legii Medierii si organizarii profesiei de mediator nr 192/2006. Propunerea a fost trimisa Senatului fiind camera competenta. In propunere deputatul dorea eliminarea obligativitatii sedintei de informare privind medierea in cauzele penale, prorogarea intrarii in vigoare a Art 60^1 pana la data de 1 septembrie 2013, modificarea art 2 pentru claritate si concretete, cat si abrogarea articolului Art. 70 alin (5) din respectiva lege. In data de 21.03.2013 Consiliul Legislativ a...

Codul european de conduita al mediatorilor

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 25 aprilie , 2013 in Legislatie   Nu sunt comentarii »
Acest Cod de conduită stabileşte un număr de principii pe care mediatorii individuali se hotărăsc în mod voluntar sa le urmeze prin propria responsabilitate. Acesta se intenţionează a fi aplicabil tuturor tipurilor de mediere, în materie civilă şi comercială. De asemenea, un astfel de angajament poate fi făcut şi de organizaţiile care furnizează servicii de mediere prin solicitarea de a respecta Codul adresată mediatorilor care activează sub auspiciile respectivei organizaţii. Organizaţiile au ocazia de a pune la dispoziţie informaţii privind măsurile luate...

Directiva 2008/52/CE privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 18 aprilie , 2013 in Legislatie   Nu sunt comentarii »
DIRECTIVA 2008/52/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială   PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 61 litera (c) și articolul 67 alineatul (5) a doua liniuță, având în vedere propunerea Comisiei, având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1), hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2), întrucât:   (1) Comunitatea și-a...

Codul de Etica si Deontologie Profesionala a Mediatorilor

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 17 martie , 2013 in Legislatie   Nu sunt comentarii »
CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA A MEDIATORILOR CUPRINS : 1. PREAMBUL 1.1. Definitii 1.2 Misiunea mediatorului 1.3. Obiectivele Codului 2. PRINCIPII GENERALE 2.1. Libertatea partilor de a recurge la mediere si de a lua o decizie 2.2 Nediscriminarea 2.3 Independenta si impartialitatea mediatorului 2.4. Încrederea si integritatea morala 2.5. Secretul profesional – confidentialitate 2.6. Conflictul de interese 2.7. Stabilirea onorariilor 2.8. Raspunderea mediatorului 2.9. Incompatibilitati 2.10. Calitatea procesului de mediere 3. COMPORTAMENTUL PROFESIONAL 4. RELATIILE...

Legea Medierii si organizarii profesiei de mediator nr 192/2006, actualizata 2014

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 08 februarie , 2013 in Legislatie   Nu sunt comentarii »
Legea Medierii nr 192/2006 actualizata si completata prin Legea nr 214/3013, OUG 80/2013 si Legea nr. 255/19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale  Atentie! Textul  de fata nu are un caracter oficial, are un caracter pur informativ, nu poate fi folosit intr-un cadru oficial, www.mediatoru.ro neasumandu-si nici o raspundere pentru eventualele prejudicii aduse de utilizarea lui, indiferent de forma, destinatie si...
Avocat București