Proiectul de modificare a Legii Medierii se întoarce în Parlament. Curtea Constituțională a declarat ca neconstituționale toate articolele care se referă la medierea obligatorie

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 18 septembrie , 2018

În ședința de astăzi 18.09.2018  Curtea Constituțională a soluționat sesizarea antepromulgare privind proiectul  legislativ de modificare a Legii Medierii și a declarat ca neconstituționale toate articolele care se referă la medierea obligatorie. Curtea Constituțională elimină absolut orice articol care aduce ideea de mediere obligatorie, sub orice formă sau denumire ar fi introdus în lege. De aici reiese că orice formă de mediere obligatorie este neconstituțională în România și nu va trece de examenul de constituționalitate.

Curtea statuează că medierea poate fi o procedură recomandată de judecător ori de legiuitor în faza de regularizare a cererii de chemare în judecată, dar dacă părțile nu încearcă medierea în această etapă, nici reclamantul și nici pârâtul nu trebuie să sufere vreo sancțiune.

Articolul care se referea la caracterul executoriu al Acordului de Mediere a fost declarat constituțional și va rămâne neschimbat. Acest articol are următorul conținut: ”Acordul de Mediere verificat şi atestat de către avocaţii părţilor, de către notarul public sau de către un avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părţilor, este titlu executoriu.”

De asemeni este declarat constituțional articolul care se referă la înființarea Institutului de Formare Continuă pentru Mediatori.

Proiectul legislativ se întoarce așadar în Parlament pentru a fi eliminate articolele care au fost declarate neconstituționale, ulterior fiind trimis din nou la președinte pentru promulgare.

Extras din comunicatul CCR:

Cu majoritate de voturi, Curtea a admis obiecția de neconstituționalitate
formulată și a constatat că dispozițiile art.I pct.10 [cu referire la art.43 alin.(21)
din Legea nr.192/2006], art.I pct.16 [cu referire la partea introductivă a art.601
alin.(1) din Legea nr.192/2006] și ale art.I pct.21 [cu referire la art.76 din Legea
nr.192/2006] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006
privind medierea și organizarea profesiei de mediator sunt neconstituționale.
Aceste dispoziții au următorul cuprins:
«Art.I. – Legea nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de
mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.441 din 22
mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
La articolul 43, alineatul (21) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(21) În cauzele prevăzute la art.60 indice 1, înainte de introducerea cererii de
chemare în judecată, părțile vor încerca soluționarea litigiului prin mediere.
La articolul 60 indice 1, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va
avea următorul cuprins: „Art.60 indice 1. – (1) În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau
al altei forme alternative de soluționare a conflictelor, părțile și/sau partea
interesată, după caz, sunt ținute să facă dovada că au încercat procedura
medierii, în următoarele materii: ”După articolul 75 se introduc două noi articole, art.76 și 77, cu
următorul cuprins: „Art.76. – Judecătorul, în baza rolului activ, aplicând dispozițiile art.227
din Codul de procedură civilă, dispune trimiterea părților la mediere, în cauzele
ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii, și care se află pe rolul primei
instanțe de judecată de mai mult de 18 luni de la învestirea acesteia, fără a fi
soluționate, exceptând cauzele în care acestea au încercat soluționarea prin
mediere.”»

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Președintelui
României, președinților celor două Camere ale Parlamentului şi prim-ministrului

Ti-a placut acest articol? Cu siguranta o sa le placa si prietenilor tai! Share it.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Avocat București