Decizia CCR nr.560 din 18 septembrie 2018 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a proiectului de modificare a Legii Medierii

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 13 noiembrie , 2018 in Mediere  
Nu sunt comentarii »
DECIZIA nr.560 din 18 septembrie 2018 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.6 [cu referire la art.18 alin.(11) din Legea nr.192/2006], ale art.I pct.10 [cu referire la art.43 alin.(21) din Legea nr.192/2006], ale art.I pct.12 [cu referire la art.58 alin.(3) din Legea nr.192/2006], ale art.I pct.16 [cu referire la partea introductivă a alin.(1) al art.601 din Legea nr.192/2006], art.I pct.18 [cu referire la art.61 alin.(3) și (4) din Legea nr.192/2006] și ale art.I pct.21 [cu referire la art.76 din Legea nr.192/2006] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator 1. Pe rol se află soluţionarea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, obiecţie...

Publicare carte: Procesul de Mediere, Conflict – Comunicare – Acord, Editura Universitară, București 2018

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 18 octombrie , 2018 in Mediere  
Nu sunt comentarii »
Pe 15 octombrie 2018 a văzut lumina tiparului o carte la care lucrez de aproximativ 7 ani de zile. Cartea este o analiză în detaliu a procesului de mediere, a structurii conflictului și a modului în care se pot găsi soluții amiabile la diverse situații. Cartea are 8 capitole evidențiind în special trăsăturile specifice medierii precum și o analiză detaliată a domeniilor de mediere familială, civilă și penală. Cartea cuprinde de asemeni și câteva ciorne de documente specifice procesului de mediere iar la final se află 100 de grile privind medierea și legislația în domeniu. Cartea are 421 de pagini și reprezintă o analiză completă a medierii raportată la practica și legislația actuală. Momentan cartea se poate cumpăra doar prin comandă directă de la autori, urmând a fi distribuită online și la librării în perioada următoare. Enumăr mai jos...

Temeiurile de drept privind acordarea ajutorului public judiciar în procesul de mediere

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 09 octombrie , 2018 in Mediere  
Nu sunt comentarii »
OUG 51/2008 conține câteva norme speciale privind facilitarea accesului la mediere pentru persoanele care au demarat sau intenționează să inițieze un proces. Mai jos găsiți temeiurile de drept extrase din OUG 51/2008 ce vizează ajutorul public judiciar în materie de mediere: Art 16 alin. 2: Daca cererea pentru a carei solutionare se solicita ajutor public judiciar face parte din categoria celor care pot fi supuse medierii sau altor proceduri alternative de solutionare, cererea de ajutor public judiciar poate fi respinsa, daca se dovedeste ca solicitantul ajutorului public judiciar a refuzat anterior începerii procesului sa urmeze o asemenea procedura. Art. 20: În cazul în care persoana care îndeplineste conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) sau (2) face dovada ca, anterior începerii procesului, a parcurs procedura de mediere a litigiului, beneficiaza si de...

Ghid european de mediere pentru avocați

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 03 octombrie , 2018 in International  
Nu sunt comentarii »
Ghidul a fost publicat în 27.06.2018 și poate fi găsit în întregime la sfârșitul prezentului articol. El definește medierea și etapele ei punând accent pe rolul avocatului în mediere.  Documentul menționează că, din perspectiva avocatului, medierea poate fi un instrument extrem de folositor pentru că dă acestuia oportunitatea de a înțelege interesul clientului său raportat la interesele părții adverse. De asemeni se subliniază caracterul pur voluntar al medierii, procedura fiind aleasă de client fără vreo sancțiune sau constrângere. Tot așa clientul avocatului poate părăsi procesul de mediere fără ca acest comportament să aibă vreo consecință. Este așadar vorba despre libertatea clientului și a avocatului de a iniția procedurile de mediere și de a le continua sau sista după cum consideră ei oportun; bineînțeles o astfel de conduită nu...

Comisia Europeană analizează implementarea Directivei 29/2012/UE privind medierea penală

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 01 octombrie , 2018 in International  
Nu sunt comentarii »
Comisia Europeană analizează implementarea Directivei 29/2012/UE privind medierea penală In primăvara acestui an am făcut o petiție către Comisia Europenă privind greșita aplicare in România a medierii penale prevăzute in Directiva 29/2012. Astăzi mi-a ajuns răspunsul si mi se spune ca este in curs o analiza făcută de Comisie privind aplicarea normelor in discuție, precum și o evaluare a conformitatii dintre legislația interna și principiile/direcțiile din Directiva, inclusiv privind justiția reparatorie (medierea penală). Între timp legislația privind medierea penală este in curs de modificare însă nimic nu este concretizat la acest moment. Zilele trecute am făcut o sesizare publica și către Consiliul de Mediere relativa la uniformizarea instituției acordului de mediere penală.  Am scris și voi scrie pe acest subiect pana ce aceasta procedura a medierii infracțiunilor va fi bine reglementată, asta deoarece dreptul la un mediator este un...

Rezoluţia Parlamentului European cu privire la aplicarea Directivei 52/2008 cu privire la mediere

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 28 septembrie , 2018 in International  
Nu sunt comentarii »
Publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu seria C 337/2 din 20.09.2018 Rezoluţia Parlamentului European din 12 septembrie 2017 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială (Directiva privind medierea) (2016/2066(INI)) (2018/C 337/01) Parlamentul European, — având în vedere Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială (1) (Directiva privind medierea), — având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European privind aplicarea Directivei 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale...

Sesizare privind uniformizarea legislației relative la acordul de mediere penală

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 25 septembrie , 2018 in Mediere  
Nu sunt comentarii »
În data de 04.07.2018 Camera Deputaților a adoptat o lege care modifică substanțial Codul Penal, lege care încă este în stadiul de proiect, fiind supusă controlului de constituționalitate la CCR. La punctul 28 al Legii în discuție se menționează: După articolul 159 se introduce un nou articol, art. 159 indice 1, cu următorul cuprins: „Acordul de mediere Art. 159 indice 1 . – Acordul de mediere produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit şi dacă are loc până la pronunţarea unei hotărâri definitive.” Observăm că legiuitorul a optat pentru alinierea standardelor în medierea penală conform normelor europene în domeniu, mai cu seama a Directivei 2012/29/UE, unde se stipulează că formele alternative de soluționare a conflictelor penale, inclusiv medierea penală, trebuie să fie puse la dispoziția persoanelor vătămate și...

Mediere conflict penal raportat la infracțiunea de loviri și alte violențe

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 25 septembrie , 2018 in Spete Mediere  
Nu sunt comentarii »
În 11.09.2018 s-au inițiat procedurile de mediere având ca obiect un conflict penal ivit în cadrul unui incident în trafic soldat cu un dosar penal de loviri și alte violențe. După discuții fructuoase, astăzi s-a ajuns la o înțelegere și s-a semnat un acord de mediere în acest sens.   Uneori succesul depinde în egală măsură și de mediator dar și de persoana vătămată. În acest caz persoana vătămată a dat dovadă de o excepțională colaborare și deschidere față de o clemență privind pe inculpat.   Dacă am analiza problema evanghelic, am putea spune: Cine nu a greșit niciodată să arunce primul cu piatra… Dar cu toții greșim, deci nimeni nu trebuie sa arunce cu piatra.   Avem nevoie de iertare pentru că toți suntem imperfecți și toți greșim, unii mai mult, unii mai puțin. Toți generăm ori întreținem conflicte. Arta...

Proiectul de modificare a Legii Medierii se întoarce în Parlament. Curtea Constituțională a declarat ca neconstituționale toate articolele care se referă la medierea obligatorie

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 18 septembrie , 2018 in Mediere  
Nu sunt comentarii »
În ședința de astăzi 18.09.2018  Curtea Constituțională a soluționat sesizarea antepromulgare privind proiectul  legislativ de modificare a Legii Medierii și a declarat ca neconstituționale toate articolele care se referă la medierea obligatorie. Curtea Constituțională elimină absolut orice articol care aduce ideea de mediere obligatorie, sub orice formă sau denumire ar fi introdus în lege. De aici reiese că orice formă de mediere obligatorie este neconstituțională în România și nu va trece de examenul de constituționalitate. Curtea statuează că medierea poate fi o procedură recomandată de judecător ori de legiuitor în faza de regularizare a cererii de chemare în judecată, dar dacă părțile nu încearcă medierea în această etapă, nici reclamantul și nici pârâtul nu trebuie să sufere vreo sancțiune. Articolul care se referea la caracterul...

Exemplu de Plan Parental privind custodia comună negociat în cadrul medierii

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 17 septembrie , 2018 in Mediere  
Nu sunt comentarii »
Exemplu de Plan Parental privind custodia comună negociat în cadrul medierii Mediere custodie comună Conflictele privitoare la custodia copilului după divorț/separare sunt printre cele mai sensibile situații în care ajung părinții. Frica de ”a nu mai avea copilul” este deseori întâlnită la tați. Frica de a nu mai avea venituri sau puteri suficiente pentru creșterea copilului de una singură este deseori întâlnită la mame. Părinții au două conflicte majore în perioada de separare: conflictul raportat la relația dintre ei și conflictul raportat la relațiile lor viitoare cu copilul. Medierea poate ajuta părinții să identifice, prin dialog și implicare, soluții amiabile durabile privitoare la relațiile parentale viitoare. Stabilirea unui cadru de bune relații cu copilul precum și a aportului financiar și nu numai la creșterea acestuia sunt necesare pentru buna dezvoltare a acestuia. Interesul superior al copilului este punctul...

Medierea și Renunțarea la Urmărire Penală

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 11 septembrie , 2018 in Mediere  
Nu sunt comentarii »
Medierea și Renunțarea la Urmărire Penală La infracțiunile unde nu este posibilă împăcarea sau retragerea plângerii prealabile medierea poate avea loc pe latură civilă. În astfel de situații un acord de mediere produce alte efecte juridice decât înlăturarea de drept a răspunderii penale. Astfel este cazul infracțiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau inchisoarea până la 7 ani (inclusiv), infracțiuni la care procurorul de caz decide că nu există interes public în urmărirea faptei, conform art 318 Cod Procedură Penală. La aceste infracțiuni unde procurorul decide că nu este interes public ca dosarul să meargă în instanță spre judecată și că este oportună Renunțarea la umrărire penală, părțile se pot înțelege amiabil privind repararea pagubei produse de infracțiune. Părțile se pot înțelege amiabil cu privire la repararea prejudiciului produs la orice infracțiune,...

Modificări esențiale privind medierea: obligativitatea judecătorului de a recomanda medierea și posibilitatea avocatului de a da putere executorie acordului de mediere prin atestare

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 04 iulie , 2018 in Mediere  
Nu sunt comentarii »
Modificări esențiale privind medierea: obligativitatea judecătorului de a recomanda medierea și posibilitatea avocatului de a da putere executorie acordului de mediere prin atestare Camera Deputatilor a adoptat in data de 26.06.2018 Proiectul de Lege nr 483/2016 privind modificarea Legii Medierii 192/2006. Proiectul a fost atacat la CCR de catre opozitie, urmand ca pe data de 18.09.2018 sa fie dezbatuta constitutionalitatea sa. Vom reveni cu detalii la momentul potrivit. Principalele modificari aduse legislatiei medierii se refera la faptul ca medierea a ramas o procedura absolut voluntara, acordul de mediere devine titlu executoriu in anumite conditii si totodata se instituie o procedura de obligativitate a judecatorilor de a dispune trimiterea partilor la mediere daca o cauza se afla de mai mult de 18 luni pe rolul respectivei instante. Importanta este de semeni prevederea prin...

Solicitare transmisă Consiliului de Mediere privind modificările necesare la Regulamentul de organizare a alegerilor din 2019

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 14 mai , 2018 in Mediere  
Nu sunt comentarii »
Data: 14.05.2018 Către : Consiliul de Mediere Ref la : Proiect Regulament Alegeri 2019   Domnule președinte și stimați colegi membri ai Consiliului de Mediere,   Avand in vedere Proiectul Regulamentului privind alegerile unui nou Consiliu de Mediere in anul 2019 trimis mediatorilor spre consultare in vederea rectificarii, luand in considerare si Regulamentele alegerilor anterioare similare, cu referire la principiile enuntate la Art.3 din Proiectul mentionat in special la cele privind legalitatea, nediscriminarea si transparenta, va solicit punerea in dezbatere si adoptare a urmatoarelor mentiuni: Solicit mentionarea anumitor interdictii/incompatibilitati de a fi membru in comisiile electorale. Este necesara introducerea interdictiei/incompatibilitatii de a fi membru in Comisia Electorala, Comisia de solutionare a Contestatiilor, Comisia de validare a voturilor si Comisia...

10 modificări importante privind medierea civilă ce vor fi dezbătute în plenul Camerei Deputaților

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 09 mai , 2018 in Mediere  
Nu sunt comentarii »
În data de 09.05.2018 Comisia Juridica a Camerei Deputatilor a facut public Raportul privind modificarile la Legea medierii. Proiectul de lege se afla pe rolul Camerei Deputatilor, for decizional. Aici este linkul cu Raportul Comisiei Juridice Asa cum s-a vazut in dezbaterea de la Comisia Juridica se pun mari probleme si semne de intrebare privind constitutionalitatea unor prevederi. Mai jos sunt 10 modificari esentiale ce se vor pune in discutie in plen, spre a fi votate: 1. Se legifereaza organizarea teritoriala prin CPMJ-uri Corpul Profesional al Mediatorilor din Judetele tarii), CPMB(Corpul Profesional al Mediatorilor din Bucuresti) si CPMR (Corpul Profesional al Mediatorilor din Romania) 2. Neplata taxei anuale profesionale devine abatere disciplinara legala explicita 3. Medierea nu devine obligatorie pentru ca nu va exista sanctiune legala pentru cei care nu merg la...

Ședința de mediere penală conform noii reglementări statuate în Legea 97/2018

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 06 mai , 2018 in Mediere  
Nu sunt comentarii »
Legea 97/2018 aduce câteva noutăți privind desfășurarea medierii penale. O prevedere importantă este cea referitoare la sesiunile comune și separate din cadrul procesului de mediere. Astfel Art 67 alin. (2^1) nou introdus în Legea 192/2006 prevede că: în cauzele penale în care medierea este posibilă în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2)  aceasta trebuie să se desfășoare astfel încât victima să nu se găsească în contact cu făptuitorul, cu excepția cazului în care părțile își exprimă acordul la încheierea contractului de mediere. Așadar regula în medierile penale va fi aceea că ședințele de mediere se vor desfășura separat cu făptuitorul/suspectul/inculpatul și separat cu victima infracțiunii. Acest lucru înseamnă că mediatorul va fixa ședintele de mediere la intervale orare diferite cu fiecare din aceste părți, intervale care să...

Eroarea românească și vădita neconstituționalitate a noilor prevederi referitoare la medierea penală introduse prin Legea nr. 97/2018

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 03 mai , 2018 in Mediere  
Nu sunt comentarii »
In data de 27 aprilie 2018 a fost promulgata Legea 97/2018 privind unele masuri de protectie a victimelor infractiunilor. Actul normativ modifica Legea Medierii si interzice orice mediere penala dupa citirea actului de sesizare a instantei. Asadar nu se va mai putea desfasura o mediere penala si va fi interzisa incheierea unui acord de mediere penala dupa citirea actului de sesizare,  atat la infractiunile pretabile impacarii cat si la cele unde este posibila retragerea plangerii prealabile. Vom vedea mai jos ca o lege denumita Lege privind unele masuri de protectie a victimelor este in fapt o lege contra intereselor victimei si nu protejeaza deloc victimele infractiunilor dimpotriva le face si mai vulnerabile. Mai mult legea in discutie isi dorea transpunerea Directivei europene 2012/29 privind protejarea drepturilor si intereselor victimelor infractiunilor, transpunere ce a avut loc...

Violența în familie – prima și singura împăcare sau prima și singura mediere?

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 18 aprilie , 2018 in Mediere  
Nu sunt comentarii »
Conform unui proiect legislativ violenta in familie (si violenta impotriva femeii in general) ar putea fi diminuata prin stabilirea unui cadru mai restrans al impacarii dintre sot/sotie, concubin/concubina, iubit/iubita. Daca in prezent impacarea dintre acestia este posibila nelimitat (deci ei se pot impaca de 5, de 10, ori de cate ori vor), proiectul de lege vine sa stopeze numarul de impacari de care ar avea dreptul. Cu alte cuvinte momentan cei aflati intr-un astfel de conflict se pot impaca ori de cate ori doresc. Astfel multe dosare de acest fel se inchid prin impacarea partilor, insa ulterior faptuitorul recidiveaza si se deschide un nou dosar penal, care ulterior se inchide tot prin impacare, si tot asa. Victima este capturata intr-un cerc vicios de unde nu mai poate iesi usor. Asa cum faptuitorul daca a lovit-o o data, exista mari sanse sa o faca si a doua oara (tendintele...

Eroarea Curții Constituționale privind acordul de mediere penală sau cum umilește legiuitorul victimele infracțiunilor

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 22 martie , 2018 in Mediere  
Nu sunt comentarii »
Decizia CCR nr 397/2016 privind art. 67 din Legea medierii a adus în planul medierii penale o eroare despre care am mai scris. Revin însă cu o nouă analiză, având acum și perspectiva practică a situației privind recuperarea prejudiciilor în dosarele penale ce conțin conflicte mediabile. Deși Înalta Curte de Casație și Justiție, autoritatea judiciară supremă, a statuat prin Decizia 9/2015 că  medierea penală este o cauză sui generis de înlaturare a răspunderii penale și poate fi desfășurată pe tot parcursul procesului penal, Curtea Constituțională a venit și s-a contrazis cu judecătorii care au analizat juridic problema în cauză. CCR a preluat însă din raționamentele juridice analizate de ICCJ, fiind de acord că un acord de mediere este o cauză sui-generis de înlăturare a răspunderii penale, însă nefiind de acord cu faptul că medierea se poate...

Datele de contact ale persoanei vătămate – aceeași problemă, mai multe soluții

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 26 februarie , 2018 in Mediere  
Nu sunt comentarii »
De obicei datele de contact ale persoanei vatamate in conflictele penale sunt puse la dispozitia mediatorului de catre inculpat sau familia acestuia. Se intampla insa ca, mai ales in dosarele penale in care urmarirea penala abia incepe, solicitantii medierii sa nu aiba cunostinta de aceste date de contact, si deci medierea nu poate deveni activa. Fara ambele parti din conflict nu putem vorbi de mediere. Prin urmare mediatorul poate face o adresa la procurorul de caz prin care sa ii solicite acestuia datele de contact ale persoanei vatamate. Procurorul are mai multe optiuni. Fie sa ii transmita mediatorului datele solicitate, fie sa ordone politistului care se ocupa de caz acest lucru, fie sa refuze cererea mediatorului in acest sens. De cele mai multe ori procurorii dau curs acestor solicitari. Uneori insa, ni se refuza aceste cereri pe diverse temeiuri. Cele mai des invocate temeiuri...

Câteva considerații privind statistica medierii penale pe anul 2017

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 07 februarie , 2018 in Mediere  
Nu sunt comentarii »
Ministerul Public prin procuror general domnul Augustin Lazar a trimis in februarie 2018 o adresa catre Consiliul de Mediere prin care se aduce la cunostinta statistica medierii penale pe anul 2017. Conform statisticilor  la care se refera comunicatul recent al Ministerului Public, la parchete s-au depus 159 de acorduri de mediere, fiind clasate in baza acordurilor un numar de 113 cauze. Cele mai multe acorduri de mediere penala au fost depuse la parchetele din circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti – 88 de acorduri de mediere, Curtii de Apel Targu Mures – 10 acorduri si Curtii de Apel Iasi – 9 acorduri de mediere. In circumscriptia parchetelor de pe raza Curtilor de Apel Alba Iulia si Pitesti s-a depus doar un acord de mediere in 2017. Conform statisticilor pe anul 2016, la parchete s-au depus 142 de acorduri de mediere, fiind solutionate prin clasare un numar de 91...
Avocat București