Uniunea Europeana doreste folosirea pe scara mai larga a Medierii

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 30 martie , 2013

Îmbunătățirea calității, independenței și eficienței sistemelor judiciare face deja parte din procesul de coordonare a politicilor economice ale UE din cadrul semestrului european. În 2012, au fost identificate șase state membre care se confruntă cu dificultăți în acest domeniu (Bulgaria, Italia, Letonia, Polonia, Slovenia și Slovacia), în special în ceea ce privește durata procedurilor judiciare și organizarea sistemului judiciar. Reformele judiciare naționale au constituit, de asemenea, o parte integrantă din programele de ajustare economică în Grecia, Irlanda, Letonia și Portugalia.

Obiectivul Tabloului de bord european privind sistemele judiciare este de a oferi o imagine de ansamblu sistematică privind funcționarea sistemelor judiciare naționale, contribuind la elaborarea recomandărilor specifice adresate fiecărei țări care decurg din analiza anuală a creșterii. În acest mod, tabloul de bord va sprijini atât UE, cât și statele sale membre în vederea atingerii unui grad sporit de eficacitate a sistemelor de justiție în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. Aceasta va contribui la consolidarea strategiilor de creștere în țările în cauză și în ansamblul UE.

Tabloul de bord din 2013 privind sistemele judiciare oferă date privind perioada de timp necesară pentru soluționarea cauzelor în instanță, rata de soluționare a cauzelor, numărul de cauze pendinte, utilizarea de mijloace electronice pentru gestionarea cauzelor, utilizarea procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor, cursurile de formare disponibile pentru judecători și resursele alocate instanțelor. Justiția nu numai că trebuie înfăptuită, ci trebuie să și existe percepția acestui fapt — prin urmare, tabloul de bord oferă, de asemenea, date privind percepția independenței sistemelor judiciare, pe baza constatărilor Forumului economic mondial și ale World Justice Project.

Principalele constatări ale primului tablou de bord sunt:

  • durata procedurilor judiciare variază considerabil între statele membre ale UE, o treime dintre aceste state având proceduri cu o durată de cel puțin două ori mai mare decât majoritatea statelor membre. Problemele pot fi amplificate în situația în care ratele scăzute de soluționare a cauzelor conduc la un număr tot mai mare de cauze pendinte;
  • monitorizarea și evaluarea contribuie la îmbunătățirea rapidității și calității actului de justiție. În timp ce majoritatea statelor membre au un sistem cuprinzător de monitorizare, un număr dintre acestea înregistrează întârzieri în acest sens;
  • metodele alternative de soluționare a litigiilor, cum ar fi medierea, reduc volumul de activitate al instanțelor și ar trebui utilizate pe scară mai largă;
  • percepția privind independența sistemelor judiciare naționale diferă, de asemenea, considerabil. Cu toate că mai multe state membre se află printre primii zece lideri mondiali în ceea ce privește percepția independenței judiciare, în alte state membre, percepția întreprinderilor, care sunt utilizatori finali ai sistemului judiciar, privind independența sistemului, este relativ scăzută.

    Pe baza tabloului de bord, Comisia Europeană invită în prezent statele membre, Parlamentul European și toate părțile interesate să participe la un dialog deschis cu privire la modul de îmbunătățire în continuare a sistemelor judiciare naționale din UE în contextul semestrului european. Miniștrii justiției europeni au participat deja, în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 8 martie, la o primă discuție cu privire la modul în care sistemele judiciare eficiente pot contribui la creșterea economică (MEMO/13/173). De asemenea, Comisia va lansa o dezbatere mai cuprinzătoare privind rolul justiției în UE, care va începe cu organizarea unei conferințe la nivel înalt, Assises de la Justice, la 21­-22 noiembrie 2013.

    Sursa www.europa.eu

Ti-a placut acest articol? Cu siguranta o sa le placa si prietenilor tai! Share it.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Avocat București