Taxa de timbru judiciar in cazul incuviintarii Acordului de Mediere

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 11 august , 2013

 

Conform Legii medierii nr 192/2006, partile care au apelat la mediere si in urma procesului de mediere au ajuns la o intelegere, transcrisa intr-un Acord de Mediere, pot supune Acordul de Mediere incuviintarii instantei de judecata ori autentificarii notariale.

Instanta de judecata va lua act de Acordul de Mediere, va verifica daca acesta indeplindeste conditiile de legalitate, si va da o hotarare de expedient care va cuprinde exact intelegerea partilor.

Pentru incuviintarea Acordului de Mediere de catre instanta de judecata partile vor trebui sa achite o taxa de timbru, special calculata conform OUG 80/2013.

Prin noua Ordonanta privind taxele de timbru,  cuantumul taxei se modifica substantial in beneficiul cetateanului atunci cand acesta apeleaza la mediator pentru solutionarea conflictului lui prin mediere inaintea deschiderii unui proces judiciar.

Astfel pentru cererea de incuviintare a Acordului de Mediere se va plati o taxa de timbru judiciar de doar  20 de lei. Atunci cand prin Acordul de Mediere se realizeaza un transfer de proprietate ori a altui drept real, ori Acordul priveste un partaj judiciar, la aceasta taxa fixa de 20 de lei se adauga 50% din valoarea care ar fi fost platita daca conflictul se solutiona in instanta de judecata.

Astfel articolul 11 alin. (1) din OUG 80/2013 dispune ca: alte categorii de cereri se taxează după cum urmează: a)cereri prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească înţelegerea părţilor, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere – 20 lei; în cazurile în care înţelegerea sau acordul de mediere priveşte transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile, la această sumă se adaugă 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru acţiunea în revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. În cazul în care înţelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa fixă se adaugă 50% din valoarea taxei calculate potrivit art. 5;

Articoul 5 alin. (1)  din aceeasi Ordonanta are urmatorul enunt : Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel: a) stabilirea bunurilor supuse împărţelii – 3% din valoarea acestora; b) stabilirea calităţii de coproprietar şi stabilirea cotei-părţi ce se cuvine fiecărui coproprietar – 50 lei pentru fiecare coproprietar; c) creanţe pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii, născute din starea de proprietate comună – 3% din valoarea creanţelor a căror recunoaştere se solicită; d) cererea de raport – 3% din valoarea bunurilor a căror raportare se solicită; e) cererea de reducţiune a liberalităţilor excesive – 3% din valoarea părţii de rezervă supusă reîntregirii prin reducţiunea liberalităţilor; f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia – 3% din valoarea masei partajabile. (2) Dacă cererile în materia partajului judiciar prevăzute de alin. (1) se formulează în cadrul aceleiaşi acţiuni, aceasta se taxează cu o singură taxă de 5% din valoarea masei partajabile.

Pentru cauzele de pe rolul instantelor, dispozitiile privind medierea  raman aplicabile asa cum sunt stabilite in Legea Medierii nr 192/2006 la articolele 61-63.

In acest sens, partile dintr-un proces pot oricand apela la medierea litigiului, judecatorul luand act de vointa lor si dispunand suspendarea cauzei pana la finalizarea procesului de mediere.

Mai mult decat atat, judecatorul, in baza rolului sau activ, atunci cand pe parcursul procesului considera ca partile au o anumita disponibilitate spre o solutionare amiabila, le poate invita pe acestea sa participe la o sedinta de informare privind medierea. Acestea, dupa contactarea mediatorului si parcurgerea sedintei de informare, decid daca isi solutioneaza litigiul prin mediere, ori se intorc in faza judiciara a procesului.

O situatie aparte exista in ceea ce priveste taxele de timbru ce trebuiesc platite atunci cand Acordul de Mediere priveste un litigiu pe rolul instantelor de judecata. In acest sens Art. 63 alin. (1) din Legea Medierii dispune ca: in cazul in care litigiul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, cu respectarea conditiilor legale, o hotarare, dispozitiile art. 438-441 din Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator. Aliniatul (2) dispune ca: odata cu pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia, cu exceptia cazurilor in care conflictul solutionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje sau cauze succesorale. (2^1) Instanta de judecata nu va dispune restituirea taxei judiciare de timbru platite pentru investirea acesteia, in cazul in care conflictul solutionat este legat de o cauza succesorala pentru care nu s-a eliberat certificat de mostenitor.

Asadar in cazul incuviintarii Acordurilor de Mediere ce privesc litigiile de pe rolul instantelor taxele de timbru se returneaza partilor din litigiu, cu exceptia Acordurilor de Mediere ce privesc transferul drepturilor de proprietate, constituire de drepturi reale imobiliare, cauze si partaje succesorale.

Oferirea de catre stat a unor avantaje substantiale financiare in ceea ce priveste taxele de timbru la incuviintarea Acordului de Mediere este o incurajare a cetatenilor pentru solutionarea conflictelor prin mediere, extrajudiciar. Pe langa aceste beneficii financiare majore, avantajul sedintei de informare privind medierea, sedinta care este gratuita,  vine sa ajute cetatenii sa isi solutioneze disputele prin mediere, prin dialog si negociere, economisind timp, bani, cautand si analizand solutii multumitoare impreuna cu mediatorul.

Contactul cu mediatorul din etapa de informare privind medierea va ajuta partile sa aleaga in cunostiinta de cauza calea judiciara, ori calea medierii – cu mult mai avantajoasa. In acest context, accesul la justitie se face incepand cu 01.08.2013 prin poarta medierii.

 

Ti-a placut acest articol? Cu siguranta o sa le placa si prietenilor tai! Share it.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Avocat București