Posturi cu tag-ul 'mediere litigii de protectia consumatorilor'

DIRECTIVA 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum. Entități SAL

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 30 iunie , 2015 in Legislatie   Nu sunt comentarii »
DIRECTIVA 2013/11/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) doc preluat de pe Lex Europa PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROENE, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114, având în vedere propunerea Comisiei Europene, după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, având...
Avocat București