Ședința de mediere penală conform noii reglementări statuate în Legea 97/2018

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 06 mai , 2018

Legea 97/2018 aduce câteva noutăți privind desfășurarea medierii penale.

O prevedere importantă este cea referitoare la sesiunile comune și separate din cadrul procesului de mediere.

Astfel Art 67 alin. (2^1) nou introdus în Legea 192/2006 prevede că: în cauzele penale în care medierea este posibilă în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2)  aceasta trebuie să se desfășoare astfel încât victima să nu se găsească în contact cu făptuitorul, cu excepția cazului în care părțile își exprimă acordul la încheierea contractului de mediere.

Așadar regula în medierile penale va fi aceea că ședințele de mediere se vor desfășura separat cu făptuitorul/suspectul/inculpatul și separat cu victima infracțiunii. Acest lucru înseamnă că mediatorul va fixa ședintele de mediere la intervale orare diferite cu fiecare din aceste părți, intervale care să nu permită nici intersectarea persoanelor de mai sus la intrarea/iesirea in Biroul de Mediator. Se recomandă fixarea ședințelor de mediere în zile diferite, nu în aceeași zi, pentru a se evita orice contact intre părțile din astfel de conflicte. Evident o parte nu va ști data și ora ședinței de mediere cu cealalta parte, reciproca fiind la fel de valabilă.

Norma în vigoare a survenit și ca urmare a practicii în domeniu referitoare la faptul că în majoritatea conflictelor penale ședințele de mediere se desfășurau oricum în sesiuni separate, mediatorul întâlnindu-se și discutând separat cu fiecare parte.

Legea prevede și o excepție de la regula de mai sus și anume cazul în care persoana vătămată și făptuitorul/suspectul/inculpatul își exprimă acordul cu privire la desfășurarea medierii penale respective în sesiune comună. În acest caz mediatorul va trebui să le învedereze părților posibilele situații tensionate ce se pot ivi. De asemeni mediatorul trebuie să vegheze ca ședința comună să nu conducă la o revictimizare sau la crearea unor tensiuni sau presiuni între părți, în aceste situații având posibilitatea de a continua medierea în sesiuni separate ori de a închide procedura de mediere.

Acordul victimei și al făptuitorului pentru ca medierea să se desfășoare în sesiune comună trebuie dat în mod scris sau verbal, iar pentru a produce efecte juridice trebuie inserat în Contractul de Mediere ce se va încheia. O clauză în acest sens ar fi suficientă dacă ar suna în felul următor: ”Subsemnații Popescu Ion – faptuitor și Ionescu Popa – persoană vătămată ne exprimăm acordul ca medierea conflictului dintre noi să se desfășoare în sesiuni comune. Pe parcursul medierii, dacă vom considera că sesiunile comune conduc spre insuccesul medierii și sesiunile separate sunt unica soluție pentru continuarea discuțiilor și negocierilor, vom solicita mediatorului desfășurarea medierii în mod separat cu fiecare dintre noi. De asemeni am luat la cunoștință faptul că mediatorul, în funcție de particularitățile cauzei și de stadiul discuțiilor, poate oricând sista desfășurarea sesiunilor comune și începerea discuțiilor în ședințe separate” Procesul de mediere se bucura de flexibilitate și astfel părțile și mediatorul pot oricând – pe parcursul desfășurării procedurii – modifica structura discutată și fixată la început.

Din practica de până acum pot spune că un număr foarte mic de conflicte penale s-au mediat în sesiune comună. Situația inculpaților arestați ori refuzul persoanei vătămate de a se vedea cu inculpatul ori familia acestuia au fost cele mai dese motive pentru ca medierea să se desfășoare separat.

Ti-a placut acest articol? Cu siguranta o sa le placa si prietenilor tai! Share it.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Avocat București