Avantajul major al partilor pentru medierea conflictelor ce au ca obiect imobile ori succesiuni – taxe de timbru reduse substantial

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 29 iulie , 2013

Acordul de Mediere este  intelegerea partilor ca rezultat al unui proces de mediere, ca solutie extinctiva la conflictul lor.

Solutia cea mai potrivita lor este cea care le satisface cele mai multe interese si nevoi in cazul si conflictul dat. Solutia agreata este transcrisa in ACORDUL DE MEDIERE, acord semnat de parti. Acordul de mediere este un contract intre parti, producand efecte juridice (naste drepturi si obligatii pentru parti)  inca de la semnarea lui. Ca forta probanta este un inscris sub semnatura privata.

Pentru a fi titlu executoriu, partile deseori recurg la procedura autentificarii notariale ori la procedura incuviintarii lui la instanta competenta, posibilitati oferite de Legea Medierii.

Autentificarea Acordului de Mediere ori Incuviintarea lui de catre instanta este obligatorie in cazurile in care in acest document se transmit drepturi de proprietate ori alte drepturi reale, ori Acordul priveste cauze ori partaje succesorale.

Astfel, art 58 alin. 4 din Legea Medierii dispune ca: In cazul in care conflictul mediat vizeaza transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum si al altor drepturi reale, partaje si cauze succesorale, sub sanctiunea nulitatii absolute, acordul de mediere redactat de catre mediator va fi prezentat notarului public sau instantei de judecata pentru ca acestea, avand la baza acordul de mediere, sa verifice conditiile de fond si de forma prin procedurile prevazute de lege si sa emita un act autentic sau o hotarare judecatoreasca, dupa caz, cu respectarea procedurilor legale.

Art. 59 dispune la alin (1):  Partile pot solicita norarului public autentificarea, in conditiile legii si cu respectarea procedurilor legale, a intelegerii lor. (2) Partile acordului de mediere se pot infatisa la instanta judecatoreasca pentru a cere, indeplinind procedurile legale, sa dea o hotarare care sa consfinteasca intelegerea lor. Competenta apartine fie judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau rezedinta ori, dupa caz, sediul oricare dintre parti, fie judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat acordul de mediere. Hotararea prin care instanta incuviinteaza intelegerea partilor sa da in camera de consiliu si constituie titlu executoriu in conditiile legii. Dispozitiile art. 439-441 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Pentru incuviintarea lui la instanta competenta partile trebuie sa plateasca Taxa de timbru judiciar.

Recent, Guvernul Romaniei a adoptat o Ordonanta favorabila medierii, care diminueaza semnificativ cuantumul taxei de timbru pe care partile vor trebui sa o plateasca pentru incuviintarea unui ACORD DE MEDIERE.

Astfel Oug 80/2013 dispune ca incuviintarea ACORDULUI DE MEDIERE se taxeaza cu 20 de lei. Este vorba de toate acordurile de mediere care privesc granituiri, conflicte de creante, conflicte de munca, de asigurari, Acorduri de Mediere in materia dreptului familiei (custodii comune de ex), etc Toate aceste Acorduri de Mediere vor fi taxate cu 20 de lei pentru a fi incuviintate de instanta de judecata, devenind astfel titluri executorii. Ne referim la toate Acordurile de Mediere care nu au ca obiect transfer de drepturi de proprietate ori alte drepturi reale, cat si cauze si partaje succesorale.

Pentru incuviintarea Acordurilor de Mediere care privesc transferul dreptului de proprietate ori a altui drept real, cat si a cauzelor si partajelor succesorale, taxa de timbru se calculeaza cf art 11. din OUG 80/2013 care dispune la alin.
(1) Alte categorii de cereri se taxeaza dupa cum urmeaza:
a) cereri prin care partile solicita instantei pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor, inclusiv cand este rezultata din acordul de mediere — 20 lei; in cazurile in care intelegerea sau acordul de mediere priveste transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile, la aceasta suma se adauga 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru actiunea in revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. in cazui in care intelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa fixa se adauga 50% din valoarea taxei calculate potrivit art. 5;

Art. 5 din aceeasi OUG 80/2013
(1) Cererile in materia partajului judiciar se taxeaza astfel:
a) stabilirea bunurilor supuse impartelii — 3% din valoarea acestora;
b) stabilirea calitatii de coproprietar si stabilirea cotei-parti ce se cuvine fiecarui coproprietar — 50 lei pentru fiecare coproprietar;
c) creante pe care coproprietarii le au unii fata de altii, nascute din starea de proprietate comuna — 3% din valoarea creantelor a caror recunoastere se solicita;
d) cererea de raport — 3% din valoarea bunurilor a caror raportare se solicita;
e) cererea de reductiune a liberalitatilor excesive — 3% din valoarea partii de rezerva supusa reintregirii prin reductiunea liberalitatilor;
f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia — 3% din valoarea masei partajabile.
(2) Daca cererile in materia partajului judiciar prevazute de alin. (1) se formuleaza in cadrul aceleiasi actiuni, aceasta se taxeaza cu o singura taxa de 5% din valoarea masei partajabile.

De exemplu, in cazul unui partaj propriu-zis al unui imobil cu valoare de 100.000 euro, daca partile din conflict aleg medierea, ajung la un acord in urma procesului de mediere si se semneaza un Acord de Mediere, pentru incuviintarea acestuia, vor trebui sa plateasca 1.5% din valoare si nu 3%, deci cu 50% mai putin decat in cazul in care conflictul s-ar fi solutionat printrun proces judiciar. In exemplul de mai sus, taxa de timbru pentru incuviintarea Acordului de Mediere ar fi de 1500 euro, in loc de 3000 de euro, cat ar costa daca s-ar urma  procedurile judiciare. Ne referim aici strict la taxa de timbru, fara alte costuri ale procesului judiciar – experti, avocati, martori, diverse.

Observam asadar un avantaj deosebit de mare pentru justitiabili in folosirea medierii – al reducerii substantiale a taxei de timbru pentru incuviintarea de catre instante a acordurilor de mediere dintre partile unui conflict/litigiu.

Pe langa aceste avantaje susbtantiale de ordin financiar ale folosirii medierii conflictelor/litigiilor, se adauga si timpul redus substantial in ajungerea la o solutie, mentinerea bunelor raporturi dintre parti, atat cat este posibil, continuarea relatiilor acestora intr-un nou tip de parteneriat. Deasemeni reducerea costurilor emotionale pentru parti si terti ( de ex copiii in conflictele de familie) este un beneficu major care trebuie luat in calcul de partile din conflict atunci cand doresc solutionarea conflictului lor. Mai mult decat atat, in mediere puterea este in mana lor, nimeni nu ia decizii in numele lor, pe cand in procesul judiciar acestea cedeaza puterea de decizie judecatorului, si puterea de influenta a deciziei acestuia – avocatului. Doua puteri importante ale partii sunt – de decizie si de influenta – sunt cedate benevol in mana altor persoane – judecatorul si avocatul, solutia fiind de o eventualitate si imprevizibilitate deseori nelinistitoare pentru parti.

Din aceste motive medierea doreste reunirea partilor din conflict la masa unui dialog cu scopul precis de a discuta despre problema in cauza, de a gasi explicatii, motive, solutii, fiecare parte discutand ce si cum doreste – atat cat discutiile isi mentin pertinenta cu obiectul conflictului. In mediere, puterea de decizie si de influenta a unei solutii apartin in exclusivitate partii din conflict.

Medierea propune acel dialog amiabil, acea discutie sincera si deschisa a partilor, cu garantia unor continui diligente ale mediatorului in a canaliza dialogul lor spre solutii cat mai satisfacatoare intereselor fiecareia.

 

Ti-a placut acest articol? Cu siguranta o sa le placa si prietenilor tai! Share it.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Avocat București