Impacarea penala si Acordul de mediere penala – note si conditii distinctive

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 11 septembrie , 2014

Impacarea penala si Acordul de mediere penala – note si conditii distinctive

Voi descrie in cele ce urmeaza, pe scurt, conditiile impacarii si conditiile acordului de mediere, pentru a putea observa diferenta celor doua institutii atat privitor la conditiile de validitate in procesul penal cat si la incidenta in etapele procesual penale. Acest articol survine ca urmare a unor probleme intampinate in practica cu acordurile de mediere depuse de biroul nostru la dosarele penale – in baza obligatiei din art 70 din Legea Medierii, acorduri de mediere ce au fost confundate cu impacarea chiar de catre judecatori. Confuzia dintre impacare si acordul de mediere este inca existenta printre mediatori, avocati, juristi si magistrati. In cele ce urmeaza, prin sumara analiza pe care o voi face, voi evidentia diferentele celor doua institutii ce au un rol foarte mare in derularea procesului penal.

Conform art 16 lit g din Noul Cod de Procedura Penala, actiunea penala nu poate fi pusa in miscare, iar cand a fost pusa in miscare nu mai poate fi exercitata, daca a intervenit impacarea ori a fost incheiat un acord de mediere in conditiile legii (legii medierii n.n.). Asadar impacarea si acordul de mediere sunt doua institutii procesual penale care duc la incetarea procesului penal, in anumite conditii. Conditiile impacarii sunt stipulate in  art 159 din Noul Cod Penal, iar conditiile Acordului de Mediere in materie penala sunt stipulate la articolele 67 – 70 coroborate cu art 56 din Legea Medierii nr 192/2006.

Asa cum art 16 din Noul Cod Penal stipuleaza, impacarea si acordul de mediere sunt doua institutii diferite, avand regimuri si naturi juridice diferite, fiind asemanatoare doar in ceea ce priveste efectul lor in procesul penal, si anume incetarea procesului penal. Tot acelasi articol stipuleaza ca acordul de mediere trebuie sa fie incheiat in conditiile legii, fiind vorba de Legea Medierii nr 192/2006.

 1. A.    Impacarea Penala

Impacarea este o institutie penala binecunoscuta practicienilor dreptului, fiind aplicata si in vechile reglementari penale.
Conditiile impacarii in noua legislatie penala sunt:

 1. Aceasta poate interveni in cazul infractiunilor urmarite din oficiu daca legea o prevede expres
 2. Inlatura raspunderea penala si stinge actiunea civila
 3. Impacarea trebuie sa fie totala, neconditionata, absoluta, expresa si directa intre suspect si persoana vatamata. Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 27/2006  stipuleaza ca „incetarea procesului penal în cazul infracţiunilor pentru care împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală poate fi dispusă de instanţă numai atunci când aceasta constată nemijlocit acordul de voinţă al inculpatului şi al persoanei vătămate de a se împăca total, necondiţionat şi definitiv, exprimat în şedinţa de judecată de aceste părţi, personal sau prin persoane cu mandat special, ori prin înscrisuri autentice.”
 4. Are efecte daca este facuta pana la citirea actului de sesizare a instantei
 5. La persoanele fara capacitate de exercitiu impacarea se face exclusiv de reprezentantii lor legali, iar la persoanele cu capacitate de exercitiu restransa doar cu incuviintarea persoanelor prevazute de lege.
 6. Persoana juridica se poate impaca prin reprezentant legal ori conventional.

Fata de neconstitutionalitatea[1] impacarii privind posibilitatea ei pana la actul de sesizare a instantei, punctul meu de vedere este ca devreme ce partile, in cazurile unde este permisa impacarea, au posibilitatea medierii, liberul acces la justitie si egalitatea in fata legii sunt acoperite. Acest lucru pentru ca partile au in continuare posibilitatea inlaturarii raspunderii penale prin acordul de mediere, accord ce e posibil la infractiunile unde unde este permisa impacarea, efectele acordului de mediere fiind intocmai cu ale impacarii: incetarea procesului penal. Cu alte cuvinte pana la sesizarea instantei au si dreptul la impacare si dreptul la mediere, dupa sesizarea instantei au dreptul doar la mediere, deci este posibila doar medierea, posibilitatea fiecarui inculpat de a gasi o solutie amiabila la conflict dupa ce procesul penal intra in faza de judecata fiind lasata doar prin mediere, deci prin mijlocirea unei persoane autorizate ca mediator. Probabil legiuitorul a vrut sa instituie o procedura autorizata care sa aiba ca efect protejarea persoanelor vatamate atunci cand se demareaza judecata, deci cand tensiunile dintre inculpat si persoana vatamata cresc (procedura in fata instantei este publica si directa), condamnarea fiind mai aproape, inculpatii au tendinta de a pune presiune pe persoanele vatamate pentru impacare. Tocmai din acest motiv cred eu s-a instituit medierea penala ca unica posibilitate dupa sesizarea instantei, ca negocierea unei solutii amiabile la conflictul penal sa aibe loc intrun cadru organizat si autorizat, neutru si independent, fara amenintari ori sicane, fara presiuni ale inculpatului, intr-o atmosfera  care sa duca la o solutie amiabila sustenabila si deplin multumitoare pentru fiecare din partile conflictului penal.

B.     Medierea Penala

 

Acordul de mediere este o cauza care duce la incetarea procesului penal conform art 16 lit g din Noul Cod Procedura Penala, distinct net de impacare. Distinctia fata de impacare  survine din faptul ca acordul de mediere este urmare a unei proces de mediere, proces ce se desfasoara in baza unor proceduri de mediere clar stipulate in Legea Medierii nr 192/2006. Asadar conditiile acordului de mediere sunt stipulate in legea medierii, conditiile impacarii in Noul Cod Penal. Procesul de mediere penala – proces ce are ca obiect conflicte ce in acelasi timp sunt si fapte penale – are regulile si conditiile stabilite de Legea Medierii.

Conditiile de procedura a medierii penale sunt:

 1. Medierea penala poate fi desfasurata doar de un mediator autorizat in baza legii de care amintim.
 2. Medierea penala poate fi desfasurata doar in cadrul unei proceduri profesionale ce incepe prin solicitarea medierii prin contractul de pregatire a medierii, expedierea unei invitatii la mediere, discutarea despre mediere cu toate persoanele implicate in conflictul penal, semnarea contractului de mediere, intocmirea procesului verbal de inchidere a medierii si ulterior, daca s-a ajuns la o intelegere, a acordului de mediere. Doar un mediator autorizat si activ poate desfasura o mediere cu etapele acesteia.
 3. Medierea penala se poate desfasura doar cu respectarea drepturilor persoanelor implicate. Dreptul la asistenta juridica ori la un interpret este garantat de lege, si acolo unde este obligatoriu dar nu a fost pus in discutie si medierea a avut loc fara participarea avocatului partii – acolo unde este obligatorie asistenta juridica , acesta fapt duce la nulitatea medierii si implicit a tuturor actelor de mediere intocmite de mediator.
 4. In urma medierii, mediatorul este obligat sa transmita, procesul verbal de finalizare a medierii si acordul de mediere organului judicar unde se afla dosarul penal in cauza.

Acordul de mediere reprezinta in fapt o intelegere civila intre persoana vatamata si suspect. Prin Legea nr. 255/19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, observam ca modificarile aduse Legii Medierii in capitolul cu dispozitii penale, s-a inlocuit peste tot cuvantul impacare cu cuvantul intelegere. Astfel intre partile din conflictul penal nu se mai face o impacare, nu mai are loc un act de impacare, ci o intelegere, o solutie amiabila la conflict. Astfel la art 69 din legea medierii se spune ca medierea penala „se închide prin soluţionarea conflictului şi încheierea unei înţelegeri„;  asemenea art 69 la alin 2 – dacă părţile aflate în conflict nu au încheiat o înţelegere ; art 70 alin 4 – se constată că nu s-a încheiat înţelegerea; art 70 alin 5 – dacă părţile au ajuns la o înţelegere.

Din legea medierii observam ca scopul medierii penale nu este impacarea partilor, si acordul de mediere nu este o impacare in sens penal, ci este o intelegere amiabila privata la un conflict anume. Mediatorul faciliteaza intelegerea dintre parti si nu impacarea. Intelegerea poate lua diferite forme, poate fi conditionata, poate avea diverse stipulatii in continut, poate contine orice tip de intelegere intre parti, daca intelegerea este in cadrul legal si moral. Cu alte cuvinte acordul de mediere este un contract privat intre persoanele din conflictul penal, contract supus regulilor din materia contractelor civile. Acordul de mediere este un contract ce contine o intelegere a partilor din conflictul penal, asa acum intelegerea a fost convenita ca urmare a discutiilor din procesul de mediere. Acordul de mediere este un contract civil intre parti, contract ce are ca efect incetarea procesului penal, dar nu este supus niciunei conditii de validitate asa cum este supusa impacarea in conditiile art 159 din Codul de Procedura Penala.

Acordul de mediere are regulile aplicabile contractelor civile, coroborate cu conditiile din legea medierii.

Legiuitorul a dat persoanelor vatamate dreptul de a dispune privind raspunderea penala a faptuitorilor in anumite infractiuni – cele urmaribile la plangere prealabila si cele pretabile la impacare – , si acest drept este suspus medierii, mai exact spus – in baza acestui drept se mediaza – se negociaza o solutie amiabila – o intelegere la conflict.

Efectele in latura penala penala ale acordului de mediere – acest contract civil intre parti – sunt stipulate in mod clar – duc la incetarea procesului penal, si sunt efecte care se produc de drept, nu sunt la latitudinea procurorului ori judecatorului. Asadar acordul de mediere inceteaza procesul penal de drept, atunci cand procurorul sau judecatorul ia act de el, si nu este lasat la aprecierea procurorului sau judecatorului daca sa inceteze procesul penal ori nu , atunci cand la dosarul penal ajunge un acord de mediere.

C.     Acordul de mediere

 

 1. Poate interveni doar intre suspect si persoana vatamata (medierea poate fi facuta in mod direct ori prin mandatari cu procura speciala). In cauzele complexe acordul de mediere trebuie sa fie o intelegere personala si distincta, deci numarul de persoane suspecte ori numarul de persoane vatamate care accepta medierea se va reflecta in tot atatea acorduri de mediere intre ele.
 2. Poate interveni pana la ramanerea definitiva a sentintei penale, intrucat nicaieri in legea medierii ori in Noul Cod de Procedura Penala nu se spune ca acordul de mediere poate fi depus la dosarul cauzei pana la un anumit stadiu ori moment procesual. ( Aici as adauga ca legislatia romana este actualizata cu privire la recomandarile in domeniul medierii penale, mai exact  punctul 4 din  Anexă la Recomandarea europeana nr. (99) 19 spune ca „Medierea în materie penală ar trebuie să fie posibilă în toate fazele procedurii pe care le parcurge justiţia penale”)
 3. Acordul de mediere penala in latura penala a procesului duce la inlaturarea raspunderii penale la infractiunile pretabile la impacare ori urmaribile la plangere prealabila, fara a exista distinctie intre ele, cf art 67  alin 2 : in latura penală a procesului, dispoziţiile privind medierea se aplică numai în cauzele privind infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. Asadar nu avem mediere penala la infractiuni pretabile la impacare, si nu avem medieri penale la infractiuni urmaribile la plangere prealabila. Nu avem acord de mediere penala pentru infractiuni pretabile la impacare si  nu avem acord de mediere penala la infractiuni urmaribile la plangere prealabila. Medierea penala este posibila la toate aceste infractiuni, in aceleasi conditii, cu aceleasi proceduri, contractul si ulterior acordul de mediere penala avand acelasi regim juridic la toate aceste infractiuni . Toate aceste infractiuni sunt la fel de mediabile, la fel mediabile- deci in aceleasi conditii se desfasoara toate etapele procedurii de mediere inclusiv redactarea acordului de mediere. Deameni art 312 alin 3 si 367 alin 3 din Noul Cod de Procedura Penala stipuleaza ca: suspendarea se dispune si pe perioada desfasurarii procedurii de mediere, conform legii (legii medierii n.n), suspendarea procesului avand loc in toate cazurile unde partile doresc medierea penala si s-au anagajat la medierea penala prin semnarea unui Contract de mediere, codul nediferentiind intre infractiuni pretabile impacarii ori cu posibilitate de retragere a plangerii. Nici in legea medierii nici in Noul Cod de Procedura Penala nu se face distinctie intre aceste infractiuni, ci toate aceste infractiuni pot fi supuse medierii pe tot parcursul procesului penal, toate in aceleasi conditii privind medierea si eventualul acord de mediere. Conditia inlaturarii raspunderii penale este ca fapta sa fie incadrata de procuror ori judecator la una din aceste infractiuni, dar acest lucru excede cadrului de mediere, mediatorul odata cu solutionarea conflictului dintre persoane printr-o intelegere stipulata in acordul de mediere isi incheie misiunea in conflict, neavand nici un rol in dosarul penal ori la incadrarea juridica a faptei, care in practica poate suferi modificari oricand pe parcursul procesului penal. Am tinut sa detaliez mai mult acest punct deoarece se face confuzie si dinstinctie intre medierea la infractiunile de impacare si medierea la infractiunile cu retragerea plangerii prealabile, dar aceasta impartire nu este facuta de legiuitor si este lipsita de ratiune. Medierea penala este aceeasi si se desfasoara in acelasi conditii la toate aceste infractiuni.
 4. Dreptul la un mediator este un drept fundamental un noua legislatie penala, fiind stipulat in mod expres la art 81 si 83 din Noul cod de Procedura penala, fiind un drept personal – dar comun atat pentru persoana vatamata cat si pentru faptuitor. Oricum medierea nu se poate desfasura decat cu ambii si doar daca ambii au aceasta posibilitate. Desi si in vechea reglementare era data posibilitatea de mediere partilor din procesul penal, in noua legislatie aceasta posibilitate a devenit un drept procesual intangibil, si e de la sine inteles ca acest drept este viabil si valabil pe tot parcursul procesului penal, atat pe latura civila cat si pe latura penala, articolele mai sus indicate nefacand distinctie ( unde legea nu distinge nici noi nu trebuie sa o facem).
 5. Acordul de mediere penala este o alternativa retragerii plangerii penale sau impacarii penale. Prin acordul de mediere persoanele nu isi retrag plangerea si nici nu se impaca, prin acordul de mediere partile se inteleg, iar aceasta intelegere dintre ele produce aceleasi efecte procesual penale ca si retragerea plangerii ori impacarea penala.
 6. Acordul de mediere este valabil si valid de la semnarea lui de catre partile din conflict –suspect si persoana vatamata. In legea medierii nu se dispune ca acordul de mediere penala are ca si conditie de valabilitate autentificarea lui la notar, ori alta procedura de validare. Acordul de mediere este un contract valabil intre parti, inca de la data semnarii lui de catre toate partile din conflict.
 7. Acordul de mediere produce efecte juridice civile si penale de la data semnarii lui. Din acest moment efectele sale juridice se produc si intre parti – efectele civile ale intelegerii lor (exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor civile convenite prin intelegere), dar si efectele procesual penale – procurorul ori judecatorul luand act de intelegerea lor ca atare, cu exceptia cand e ilegala ori contravine bunelor moravuri.
 8. Acordul de mediere poate duce la revocarea masurii arestului preventiv,  fiind o conditie care nu mai justifica aceasta masura, cf art 242 alin 1 din Noul Cod Porcedura Penala. De regula, revocarea arestului preventiv ar trebui sa se faca deindata ce acordul de mediere este depus la dosarul penal, si nu la termenul dat de instanta pentru dispunerea incetarii procesului penal. Asta deoarece intre data depunerii acordului de mediere la dosar si termenul fixat de instanta pentru incetarea procesului penal ar putea fi o perioada de cateva saptamani sau chiar luni in care suspectul ar sta in detentie preventiva desi s-a inteles cu persoana vatamata si nu se mai justifica privarea lui de libertate.

 

Medierea penala este o alternativa la procesul penal, iar acordul de mediere este o alternativa la institutia impacarii penale. Acordul de mediere este un contract civil  intre suspect si persoana vatamata, negociat cu ajutorul si prin intermediul mediatorului, caruia legiuitorul ii ofera efecte juridice penale importante – incetarea procesului penal la infractiunile pretabile impacarii ori unde este posibila retragerea plangerii prealabile.[1]Neconstitutionalitatea impacarii este pusa in discutie de dl avocat Mihail Boldea http://www.juridice.ro/317853/impacarea-noutate-si-neconstitutionalitate.html

Ti-a placut acest articol? Cu siguranta o sa le placa si prietenilor tai! Share it.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Avocat București