Medierea disputelor dintre societăți de asigurări, brokeri și asigurați, contractanți, beneficiari, persoane prejudiciate sau reprezentanții acestora

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 10 august , 2017

Comunicat de la Consiliul de mediere

Protocol încheiat între A.S.F. și Consiliul de Mediere

Stimati mediatori,

Conform Normei nr 18/2017 (Monitorul Oficial al României nr. 555/13 iulie 2017), având ca emitent Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), data de 1 august 2017 reprezinta momentul de la care petițiile referitoare la activitatea societăților de asigurare și reasigurare și a brokerilor de asigurare, a căror rezolvare nu ține în mod exclusiv de legislația din domeniul asigurărilor, își vor găsi soluționarea prin intermediul mijloacelor alternative de soluționare a litigiilor, textul de lege evidențiind, în acest sens, medierea.

Prin urmare, Consiliul de Mediere si Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au încheiat un protocol de colaborare în vederea creșterii calitative a nivelului general de pregătire și informare a consumatorilor în domeniul serviciilor financiare non-bancare, cu precădere în materia soluționării alternative a litigiilor/disputelor în afara cadrului instanțelor de judecată.

Conform prevederilor protocolului, specialiștii din ASF și CM vor coopera în toate domeniile de interes comun, prin:

  • desfășurarea de prezentări în domeniul financiar non-bancar în cadrul unor conferințe/seminarii organizate de ASF;
  • desfășurarea de prezentări în domeniul medierii conflictelor, în cadrul unor conferințe/seminarii organizate de CM;
  • implicarea specialiștilor ASF și CM prin inițierea, propunerea, consultarea, redactarea și dezbaterea proiectelor de acte normative care au ca obiect reglementarea activității de soluționare alternativă a litigiilor;
  • colaborarea specialiștilor ASF și CM în definirea/elaborarea și susținerea unor programe de formare profesională și de pregătire continuă a mediatorilor specializați pe litigiile din domeniul serviciilor financiare non-bancare apărute în rândul consumatorilor;
  • colaborarea specialiștilor ASF și CM în elaborarea de materiale de promovare destinate asociațiilor de consumatori şi profesioniştilor/comercianţilor din sectoarele relevante de business;
  • informarea consumatorilor pe criterii de reciprocitate, de către ASF și CM, precum și orientarea corectă a celor care s-au adresat greșit uneia dintre aceste entități, diseminându-se implicit și datele despre existența celorlalte entităţi de soluționare alternativă a litigiilor, precum și despre obiectul specific de activitate al acestora;
  • accesarea prin proiecte comune a fondurilor europene sau a altor surse pentru promovarea metodelor de rezolvare alternativă a disputelor;
  • utilizarea mijloacelor de informare în masă atât în comun, cât și separat pentru mediatizarea acțiunilor care formează obiectul prezentului protocol.

Soluționarea pe cale amiabilă, prin intermediul medierii, a disputelor dintre societăți, brokeri și asigurați, contractanți, beneficiari, persoane prejudiciate sau reprezentanții acestora se realizează la solicitarea uneia dintre părți, nelimitându-se dreptul părților de a se adresa instanțelor de judecată abilitate.

Consiliul de Mediere si Autoritatea de Supraveghere Financiară vor face schimb de informații statistice în scopul evaluării posibilităților de îmbunătățire a activității lor. Datele și informațiile se vor transmite la nivel agregat, depersonalizate și vor conține categoriile de informații furnizate de fiecare parte către autoritățile competente, cu respectarea prevederilor OG nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi.

Ti-a placut acest articol? Cu siguranta o sa le placa si prietenilor tai! Share it.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Avocat București