Italia – Ministerul Justitiei publica procedura desfasurarii sedintei de mediere, obligatorie pana in 2017 inclusiv

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 23 septembrie , 2013

Medierea civilă și comercială in Italia, actualizat : 16 septembrie 2013,  Sursa aici 

Text  tradus si adaptat de catre DORIN ILIE, mediator

Decretul legislativ nr 28 din 4 martie 2010 ( publicat în Monitorul Oficial 53 din 5 martie 2010) privind medierea în materie civilă și comercială reglementează procesul de soluționare extrajudiciară a litigiilor legate de drepturile de care partile pot dispune si reprezinta punerea în aplicare Directivei UE nr. 52 din 2008.

Decretul – lege din 21 iunie 2013, nr . 69 ( Decretul „del fare ” , transformat în Legea din 9 august 2013 n . 98 ) reintroduce  procedura primei sedinte de mediere ca o condiție de admisibilitate a cererii de chemare in judecata în ceea ce privește conflictele enumerate la articolul 5, paragraful 1 din Decretul-lege 28/ 2010.

În acest fel , au fost actualizate dispozițiile declarate neconstituționale prin decizia 272/2012 a Curții Constituționale și au fost introduse , de asemenea, noi reguli:

 1. S-a introdus un criteriu de competență teritorială pentru depunerea cererii de chemare in judecata
 2. Procesul de mediere poate continua numai după decizia părților de a media conflictul, decizie care se ia in mod individual doar dupa parcurgerea unei prime sedinte intre acestea si mediator
 3. Doar sedinta preliminara face obiectul inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata pentru materiile indicate ( nn- si nu intreg procesul de mediere).
 4. Prima sedinta este gratuita.
 5. Au fost excluse de la obligativitate conflictele asiguratorii, introducandu-se in schimb conflictele legate de malpraxis.
 6. Judecatorul poate impune prezentarea partilor la o sedinta de mediere, si nu numai sa le invite (nn – asa cum era anterior)
 7. Durata maximă a întregii proceduri pentru prima sedinta  de mediere a fost redus la 3 luni
 8. Avocații sunt mediatori de drept și au obligația de a-si actualiza pregatirea personala profesionala in domeniu(nn – si sa se inscrie intr-un Registru de Organisme de Mediere, tinut la Ministerul de Justitie).
 9. Avocații asistă părțile pe intreg parcursul procesului de mediere
 10. Noi reglementari în ceea ce privește puterea executorie a acordului .

Noile dispoziții privind medierea se vor aplica după 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de conversie nr 69/2013, adică de la 20 septembrie 2013.

Despre Mediere

 1. Medierea
 2. Mediatorul
 3. Registru al organismelor de mediere
 4. Tipuri de mediere
 5. Medierea obligatorie
 6. Hotărârile judecătorești urgente
 7. Medierea in  Apel
 8. Durata de mediere
 9. Procesul de mediere
 10. Conciliere
 11. Forța executorie a acordului de mediere
 12. Costurile medierii
 13. Scutiri de taxe
 14. Gratuitatea in mediere

 

 Medierea

 

Medierea este activitatea desfășurată de către un profesionist in conditii de imparțialitate , în vederea găsirii unui acord amiabil de soluționare a unui litigiu, chiar și cu formularea unei propuneri pentru soluționarea litigiului .

În rezumat , aspectele enumerate la articolul 5 , paragraful 1 din Decretul-lege 28/ 2010 ( medierea obligatorie ) se refera la:

 1. Cine vrea să înceapă un proces judiciar civil trebuie să contacteze în primul rând o Organizație de mediere înregistrată în Registrul ținut de Ministerul Justiției
 2. Se fixeaza apoi o intalnire a partilor cu un mediator
 3.  La sfarsitul primei sedinte preliminare partile decid dacă încheie un acord ca rezultat al acestei sedinte,  sau continua medierea ori , în absența unui acord , încheie procedura  sedintei preliminare si merg in instanta (fără să plătească  cheltuieli pentru prima sedinta de mediere )
 4. Mediatorul întocmește un raport care să constate rezultatul procedurii
 5. Mediatorul , în absența unui acord , va face o propunere de solutionare amiabila
 6. Instanța poate lua măsuri împotriva părții care a respins solutia propusa
 7. Procesul-verbal ce constata acordul partilor , în condițiile stabilite de lege , constituie titlu executoriu

Mediatorul

Mediatorul este persoana fizică care , individual sau colectiv , parcurge medierea , fiind lipsit de puterea de a face judecăți sau de a impune decizii obligatorii pentru partile procesului de mediere . Procesul de mediere poate avea loc , la cererea persoanei  în litigiu facuta  la Organismele de mediere corespunzătoare , inscrise  într-un registru stabilit prin Ordin al Ministrului Justiției. Avocații inscrisi in acest registru sunt de drept mediatori . Avocații înscriși la Organismele de Mediere trebuie să fie instruiți în mediere și să participe la cursuri de perfecționare teoretice și practice .

 

Registrul Organismelor de mediere

Medierea poate avea loc la Organisme de ordin public sau privat , care sunt înscrise în Registrul ținut de Ministerul Justiției,  care furnizează servicii de mediere în conformitate legea, respectand regulamentul ministerului si regulamentul intern al Organismului – regulament aprobat de Ministerul Justitiei.

 

Tipuri de mediere

 

Din punct de vedere al metodei și a raporturilor procesuale , decretul legislativ distinge două tipuri de mediere :

 1. Facultativa , atunci cand este la alegerea partilor
 2. Obligatorie, rezultata din lege ori din decizia judecatorului, cand pentru a putea merge in instanta partile trebuie sa fi incercat medierea, insa aceasta nu a avut succes.

Medierea obligatorie

Medierea , in anumite materii enumerate la articolul 5 din Decretul-lege nr . N. 28 din 2010 ,  este o conditie de incepere a unei proceduri judiciare ( cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că inadmisibilitatea trebuie să fie ridicata de către pârât , sub sancțiunea decăderii , sau de către instanțele de judecată nu mai târziu de primul termen de judecată ) . Aceasta obligativitate de a incerca medierea deriva, de regula, din ratiunea continuarii raporturilor dintre partile din conflict, ratiune care poate fi atinsa  prin mediere .

Medierea este obligatorie 4 ani ( până la sfarsitul anului 2017 ), în urmatoarele domenii :

 1. Raporturile locative
 2. Drepturi  reale
 3. Partaje
 4. Succesiuni
 5. Pacte de familie
 6. Inchirieri
 7. Imprumuturi
 8. Companii de închiriere
 9. Daunele provocate malpraxis medical si de calomnie prin presă sau prin alte mijloace de publicitate
 10. Contracte de asigurări , bancare și financiare

În aceste cazuri , partea care doreste sa deschida un proces judiciar  trebuie sa incerce medierea conflictului, avand asistenta avocatului care trebuie, in mod clar si scris  – sa informeze clientul sau despre posibilitatea de a parcurge procesul de mediere, despre scutirele de taxe si deasemeni sa il informeze despre faptul daca procedura de mediere este o conditie de a deschide un proces judiciar ori nu  in speta lui.  Instanța de judecată , în cazul în care constată ca partea nu a fost informata despre posibilitatea alegerii medierii , informează partea ca are dreptul de a solicita medierea .

În toate celelalte materii, medierea poate fi inițiată de părți in mod voluntar, atât înainte cât și în timpul procesului judiciar .
Medierea dispusa de către instanța de judecată este prevazuta de Directiva UE 2008/52/CE , și nu inlocuieste concilierea judiciară.

Materii exlcuse de la obligativitate . Medierea nu mai este o condiție de admisibilitate a cererii de chemare in judecata în cadrul procedurilor de consultanță tehnică prealabilă pentru soluționarea litigiului și  în toate cazurile enumerate la articolul 4 din Decretul-lege nr . 28/2010 .

Masuri judiciare urgente

Chiar și în cazuri medierii obligatorii partile pot solicita instantei luarea masurilor care, potrivit legii , sunt urgente și nu poate fi amânate .

 

Medierea in apel

 

Când a fost demarat procesul , chiar și în instanța de apel , judecătorul,  în funcție de starea procesului , de natura cauzei și de comportamentul părților , fara a cauza intarzieri in judecarea cauzei, poate dispune urmarea unei sedinte de mediere care va fi conditie de continuare a procedurilor judiciare.  Dispozitia judecatorului in acest sens trebuie sa fie data inainte de sedinta in care partile sunt audiate si pot pune concluzii, iar cand audierea nu este prevazuta, inainte de discutarea cauzei.

 

Durata medierii

 

Procedura primei sedinte de mediere are un timp maxim stabilit prin lege de trei luni , după care procesul de mediere poate începe sau continua .

Timpul necesar pentru procedura sedintei de mediere nu va fi calculat în scopul verificării „duratei rezonabile” a procesului , in conformitate cu Legea 89/2011 .

 

Procedura primei sedinte de mediere

 1. Cererea de mediere se introduce la Organismul de Mediere din cadrul jurisdictiei teritoriale a judecatoriei competente in  judecarea conflictului respectiv.  Cererea trebuie sa contina indicarea Organismului solicitat , numele partilor, obiectul cererii si motivele acesteia .
 2. Părțile pot alege în mod liber Organismul de Mediere . În cazul în care sunt cereri catre mai multe Organisme, va avea intaietate cererea facuta primului Organism de mediere.
 3. Odata depusa cererea la Organismul de Mediere, aici va fi desemnat un mediator si va fi fixata o data pentru prima sedinta de mediere, in care mediatorul discuta cu partile din conflict oportunitatea si posibilitatea de a continua medierea ( nu mai mult de treizeci de zile de la data depunerii cererii ).
 4. Cererea și data ședinței se comunică de indata celeilalte părți.
 5. Părțile trebuie să participe la procesul de mediere , inca de la prima sedinta , avand asistența unui avocat .
 6. Pentru  cazurile in care medierea este  obligatorie , lipsa unui acord în prima ședință de mediere  valoreaza cu o incercare de solutionare pe cale amiabila a conflictului, indeplinind conditia de admisibilitate a cererii de chemare in judecata . În lipsa unui acord in prima sedinta, nu se pot percepe cheltuieli pentru mediere .
 7. Neparticiparea , fără un motiv justificat, la sedinta de mediere , poate fi considerata de catre instanța subiectul unei probe în cadrul unei proceduri ulterioare în temeiul articolului 116 , al doilea paragraf , din Codul de procedură civilă.
 8. Atunci când medierea este o condiție de admisibilitate a acțiunii, judecătorul obliga partea care nu a participat  la prima sedinta de mediere, fara vreun motiv justificat,  sa plateasca o sumă egală cu taxa de inregistrare a unei hotarari (contributo unificato)

Concilierea

Mediatorul caută o soluție amiabila pentru solutionarea conflictului.

În cazul în care concilierea reuseste, mediatorul  întocmește un proces-verbal semnat de către părți și de către mediator , la care este atașat textul acordului, intelegerii partilor .

În cazul în care nu se ajunge la un acord , mediatorul poate face o propunere de conciliere . Înainte de formularea propunerii , mediatorul trebuie să informeze părțile cu privire la posibilele consecințe asupra costului procedurii prevăzute la articolul 13 din Decretul-lege nr . 28/2010 .

În orice moment pe parcursul procedurilor , la cererea comună a părților , mediatorul va face o propunere de conciliere .

Forța executorie a acordului de mediere

In procesul de mediere, atunci când toate părțile sunt asistate de un avocat , procesul verbal care consemneaza Acordul , semnat de către părți și de către avocați ,  constitue titlu executoriu pentru expropriere forțată,  pentru obligatia de livrare ori eliberare , îndeplinirea obligatiilor de a face  și a nu face , precum și pentru inscrierea ipotecilor judiciare . Avocații atesta si certifica conformitatea acordului de mediere cu normele imperative și cele de ordine publica.

În toate celelalte cazuri, procesul verbal care consemneaza Acordul, la cerere , este aprobat de către instanța de judecată , și este executoriu pentru expropriere forțată , pentru executarea sa intrutocmai , cat si pentru inscrierea ipotecii judiciare .

Cheltuielile judiciare

La sfarsitul procesului civil, daca decizia judecatorului corespunde in integralitate cu continutul propunerii de conciliere, judecatorul exclude recuperarea cheltuielilor partii care castiga procesul si care a refuzat propunerea, cheltuieli ulterioare propunerii facute, si o obliga la plata cheltuielilor judiciare ale partii care a pierdut, cheltuieli din aceeasi perioada, a taxei de inregistrare a hotararii, precum si la plata onorariului mediatorului ( si a expertului, daca este cazul).

Cand, la sfarsitul procesului, decizia judecatorului nu corespunde in integralitate cu continutul propunerii de conciliere, judecatorul, în cazul în care există motive serioase și excepționale , poate exclude totuși recuperarea cheltuielilor suportate de partea care a câștigat, in ceea ce priveste a onorariul mediatorului ori a expertului.

Scutiri de taxe

Toate actele referitoare la procedura primei sedinte de mediere sunt scutite de taxa de timbru și de orice alte taxe sau tarife de orice fel sau natură .

Procesul verbal care consemneaza Acordul este scutit de la plata inregistrarii in registru până la valoarea de € 50.000 .

În cazul succesului medierii, părțile vor avea dreptul la un credit fiscal de pana la un maxim de 500 de euro pentru plata cheltuielilor totale ale medierii catre Organismul de Mediere . În cazul insuccesului medierii , creditul fiscal este redus la jumătate .

 

Mediere Gratuita

 

Medierea este gratuita pentru cei care ar putea beneficia de asistență juridică în cadrul procedurilor judiciare ( persoane cu venituri mici) in urmatoarele cazuri:

 1. Atunci când sedinta de mediere este o condiție de admisibilitate a cererii de chemare in judecata,  ( în cazurile prevăzute la articolul 5 , paragraful 1 din Decretul-lege nr . 28/2010 )
 2. Atunci când medierea este impusă de către instanța de judecată .

În acest scop , partea trebuie sa depuna la Organismul de Mediere declaratia pe propria raspundere sub semnatura privata, semnatura care poate fi autentificata de mediator.

 

Nici un cost în absența unui acord in prima sedinta

Când prima sedinta de mediere între părți și mediator se încheie cu un eșec  – nu se ajunge la un acord de mediere , nu se datorează nici un cost catre Organismul de Mediere .

 

 

 

Medierea civilă și comercială in Italia, actualizat : 16 septembrie 2013,  Sursa aici 

Text  tradus si adaptat de catre DORIN ILIE, mediator

 

Ti-a placut acest articol? Cu siguranta o sa le placa si prietenilor tai! Share it.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Avocat București