Condiții de suspendare sau amânare a procesului civil sau penal pentru desfășurarea procedurii de mediere

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 21 iunie , 2017

Medierea este procedura ce da posibilitate partilor sa isi negocieze o solutie amiabila. Asadar in litigiile sau conflictele unde partilor le este permisa de lege o solutie amiabila, sau juridic vorbind acolo unde acestea au un drept de dispozitie asupra obiectului litigiului/conflictului, acestea au implicit un drept la mediere.

Dreptul la mediere este stipulat pentru conflictele civile la art 2 alin (3) din Legea Medierii conform caruia : persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere, atat in afara, cat si in cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabila a conflictelor prevazute de lege.  Pentru conflictele penale dreptul la un mediator al partilor inculpate, vatamate, civile sau responsabile civilmente este stipulat expres la art 81, 83, 85 si 86 din Codul de Procedura Penala.

Atunci cand partile nu si-au solutionat conflictul in mod amiabil si se iveste un proces civil sau penal, in cele mai multe cazuri partile au in continuare dreptul de dispozitie asupra obiectului conflictului si deci in continuare isi pot negocia solutii amiabile. Dreptul la un mediator subzista asadar si pe perioada procesului, atat timp cat subzista si dreptul de dispozitie al partilor cu privire la bunul ori drepturile ce fac obiectul conflictului. Medierea poate fi initiata de oricare parte din conflict.

In practica se pune des problema daca initierea medierii poate conduce la suspendarea procesului judiciar, la amanarea acestuia sau partile nu pot beneficia nici de suspendare nici de amanare. Distinctiile trebuie facute in functie de etapa de mediere in care sunt partile, etapa care va fi urmare a unui contract al partilor cu mediatorul, dupa cum urmeaza:

  1. Ipoteza Contractului de Initiere si Pregatire a Medierii, contract prin care una din parti declanseaza procedura de mediere. Acest contract poarta mai multe denumiri in practia mediatorilor deoarece nu este un contract numit si deci nu este prevazut nici ca titulatura nici ca si continut in Legea Medierii. Acesta mai este numit Contract de Premediere sau Contract de Pregatire a Medierii si isi are temeiul in art 43 din Legea Medierii, articol aflat la Sectiunea 1 din Capitolul 5 din lege, sectiune intitulata Procedura Prealabila Incheierii Contractului de Mediere. Partile din acest contract sunt mediatorul si partea din conflict care ia decizia de a initia negocierile cu partea adversa din conflict.  Prin acest contract partea initiatoare a medierii imputerniceste pe mediator sa depuna toate diligentele necesare invitarii partii adverse la mediere, sa pregateasca terenul de discutii pentru mediere creand primele cadre de comunicare cu fiecare din parti, sa pregateasca sedinta de informare privind medierea si tot ce este necesar ca procesul de mediere sa continue. Acest contract este premergator Contractului de mediere.
  2. Ipoteza Contractului de Mediere, contract prin care partile din conflict decid sa supuna conflictul medierii si se aseaza la masa de mediere. Acest Contract este un contract numit, fiind expres stipulat in art 45-49 din lege, prin el incepand procedura de mediere propriu-zisa, adica analiza de fond a conflictului si ulterior etapa de negociere a unei solutii amiabile. Contractul de mediere este semnat de parti si mediator, prin el partile decid deschiderea negocierilor, astfel ca o procedura civila sau penala in derulare ar trebuie cel putin amanata, daca nu suspendata, dupa cum vom vedea mai jos. In baza acestui Contract de mediere au loc toate discutiile si toate sedintele de mediere, partile pot negocia prin mediator sau in mod direct, mediatorul poate avea sedinte sau discutii cu ambele parti deodata sau cu fiecare in mod separat, fiind liber sa isi aleaga strategia de mediere potrivita cazului lor si sa foloseasca orice tehnici de mediere cunoaste si considera ca ar fi oportune in functie de parti si obiectul cauzei.

In ipotezele celor doua contracte de mai sus, suspendarea sau amanarea procesului civil sau penal poate fi ceruta de catre parti, organul judiciar luand act de aceste contracte si decizand in baza legii dupa cum urmeaza:

In procesele civile

Amanarea unui proces civil poate avea loc in baza unui Contract de Initiere si Pregatire a medierii. Prin acest contract care va fi depus la instanta de catre mediator sau de catre partea care a initiat medierea, i se invedereaza judecatorului ca se pregateste terenul unei medieri si deci, pentru a da efectivitate si substanta dreptului la un mediator, judecarea cauzei ar trebui amanata, pentru a vedea in ce masura medierea va fi acceptata de partile din litigiu. Temeiul acestei amanari este art 227 din Codul de Procedura Civila, articol care expune pe larg modul in care judecatorul, in orice faza a judecatii, poate invita partile sa recurga la mediere, oferind un termen in acest sens. Este de la sine inteles ca de un astfel de termen va beneficia si partea care din proprie initiativa si fara a fi determinata de judecator recurge la mediere si invedereaza judecatorului acest lucru. La termenul dat de judecator partile sau mediatorul ( legea nu precizeaza in mod expres) trebuie sa expuna instantei stadiul procedurii de pregatire a medierii, adica daca partile s-au decis sa medieze litigiul si s-a semnat Contractul de Mediere sau una din parti nu accepta medierea si deci procesul civil va continua. Daca se semneaza Contractul de Mediere acesta se depune la dosarul cauzei, daca nu se accepta medierea, mediatorul va intocmi si trimite instantei un Proces Verbal in care mentioneaza data initierii medierii, partea care a ininiat medierea, cauza(conflictul) pentru care a fost initiata medierea, diligentele depuse si rezultatul pregatirii medierii (neacceptarea medierii de catre una din parti; cf art 43 alin (3) din lege : daca una dintre parti refuza, in scris, in mod explicit, medierea ori nu raspunde invitatiei mentionate la alin. (1) ori nu se prezinta de doua ori la rand la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se considera neacceptata).

Suspendarea unui proces civil poate avea loc ca urmare a semnarii de catre parti a Contractului de Mediere, in temeiul art. 62 alin. (1) din Legea Medierii: pentru desfasurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de catre instantele judecatoresti sau arbitrale va fi suspendata la cererea partilor. Acest articol se corelaza cu un principiu fundamental al procesului civil stipulat la art. 21 din Codul de Procedura Civila, conform caruia judecatorul va recomanda partilor solutionarea amiabila a litigiului prin mediere, potrivit legii speciale. Cererea de suspendare a procesului civil poate fi inserată in Contractul de Mediere care va fi depus la instanta sau poate fi redactata si semnata separat de catre parti. Suspendarea va dura pana cand mediatorul va finaliza medierea intr-unul din modurile prevazute de lege si anume daca se va ajunge sau nu la un acord (total sau partial), daca nu se va ajunge la un astfel de acord prin denuntarea contractului de mediere de una din parti ori prin esuarea negocierilor. Procesul Verbal de Inchidere a medierii se va comunica instantei de catre mediator (obligatie legala stipulata la art 61 in lege). Atunci cand nu s-a ajuns la un acord de mediere, partile sau partea interesata vor/va trebui sa faca o cerere de repunere pe rol a cauzei, cerere scutita de taxa de timbru cf alin 3 art 62 din lege. Daca s-a ajuns la o intelegere instanta va consfinti invoiala partilor si va da o Hotarare de expedient ce va cuprinde in integralitate acordul de mediere.

In procesele penale

Amanarea unui proces penal poate avea loc in baza unui Contract de Initiere si Pregatire a Medierii, doar daca cauza respectiva este pretabila medierii penale (este pretabila impacarii sau retragerii plangerii prealabile). Ne referim strict la amanarea unui proces penal trecut de faza camerei preliminare. In cauzele penale 90% dintre cei care initiaza procedura de mediere sunt inculpatii, acestia luand decizia la un moment dat (de cele mai multe ori momentul este ulterior intocmirii Rechizitoriului) de a supune medierii conflictul penal si deci de a repara prejudiciile produse persoanei vatamate. In acest sens, instanta, vazand intentia inculpatului de a plati prejudiciul si de a discuta o solutie amiabila cu persoana vatamata, intentie materializata in Contractul de Initiere si Pregatire a Medierii, va putea dispune o amanare a cauzei. Amanarea este o facultate a instantei si nu o obligatie. In functie de circumstantele cauzei instanta poate sa dea curs cererii de amanare facuta de inculaptul initiator al medierii sau poate sa nu dea curs acestei solicitari. De cele mai multe ori in practica, pentru a da efectivitate si substanta dreptului la un mediator al persoanelor vatamate si al inculpatilor, instantele ofera o amanare a cauzei, pentru a da timp mediatorului sa isi desfasoare procedurile de mediere. Solutia la termenul in care se da amanarea este dispusa sub titlul pentru a da posibilitatea inculpatului sa incheie un acord de mediere, pentru impacarea partilor, pentru mediere, etc. Temeiul legal pentru aceasta amanare reiese implicit din articolele care dau dreptul la un mediator in procesele penale si anume art. 81, 83, 85 si 86 din Codul de Procedura Penala, dreptul la un mediator implicand si posibilitatea efectiva de exercitare, in caz contrar acesta ar fi un drept pur teoretic. Asadar daca inculpatul are dreptul la un mediator si la un moment dat vrea sa si-l exercite declansand medierea, instanta nu poate bloca dreptul la un mediator intrand pe fondul cauzei si condamnadu-l, atat timp cat inculpatul invedereaza instantei printr-un Contract de Initiere si Pregatire a Medierii ca medierea deja a fost initiata; in caz contrar, adica atunci cand instanta nu amana cauza pentru mediere, intra pe fondul cauzei  si il condamna pe inculpat, am fi in ipoteza lezarii dreptului la un mediator.

Suspendarea unui proces penal poate avea loc in baza unui Contract de Mediere, doar daca cauza respectiva este pretabila medierii penale (este pretabila impacarii sau retragerii plangerii prealabile). Spre deosebire de amanare, suspendarea procesului penal poate avea loc si in faza urmaririi penale. Temeiul suspendari procesului penal in baza acordului de mediere il reprezinta art 367 alin 3 din Codul de Procedura Penala raportat la art Art. 70 alin. (1) din Legea Medierii care dispune ca: in cazul în care medierea cu privire la latura penală a cauzei se desfăşoară după începerea procesului penal, urmărirea penală sau, după caz, judecata se poate suspenda, în temeiul prezentării de către părţi a contractului de mediere. Asa cum reiese din textul legii, suspendarea este o facultate a instantei ori a procurorului si deci, in functie de parti si de complexitatea cauzei, instanta sau procurorul poate supenda sau nu procesul penalSuspendarea dureaza pe toata durata procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de zile. Acest lucru inseamna ca daca medierea se finalizeaza in 30 de zile fara a se ajunge la un acord de mediere, procesul penal se va relua de indata la decizia procurorului de caz (daca acel conflict penal este in faza de urmarire penala) sau la decizia judecatorului  (daca este in faza de judecata). Mediatorul este obligat sa trimita la dosarul cauzei Procesul verbal prin care constata inchiderea procedurii de mediere (obligatie profesionala legala stipulata la art 70 alin 4 din lege). Cand se ajunge la un acord de mediere procesul penal nu se va mai relua ci va inceta prin Ordonanta de Clasare dispusa de procuror sau prin Hotararea de incetare a procesului penal dispusa de judecator. In aceste cazuri mediatorul expediaza la dosarul cauzei atat Procesul Verbal de Inchidere a Medierii cat si Acordul de Mediere in original semnat de el si partile din conflict.

Consider ca atat amanarea cauzei cat si suspendarea pentru mediere pot fi oferite partilor din conflict doar o singura data in proces. Acestea vor fi la limita unui abuz de drept in cazul in care ar cere o noua amanare sau o noua suspendare, abuz ce ar putea conduce la tergiversarea procesului, ceea ce ar fi contrar scopului pentru care a fost instituit dreptul la un mediator al partilor.

De asemeni judecatorul sau procurorul este indreptatit sa cunoasca stadiile in care se afla medierea (initierea, invitarea partii adverse, rezultatul invitarii acesteia, rezultatul sedintei de informare, rezultatul final al procesului de mediere). In acest sens se impune o mai buna colaborare intre mediator si procurorul sau judecatorul de caz cu privire la etapele si rezultatul medierii, acolo unde legea impune aceasta colaborare, sau ea se impune datorita partilor sau naturii cauzei.

Ti-a placut acest articol? Cu siguranta o sa le placa si prietenilor tai! Share it.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Avocat București