Mediatorii au fost excluși de la procedura insolvenței persoanelor fizice deși o etapă a acestei proceduri este exact obiectul profesiei de mediator

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 10 iunie , 2017

Nu demult CE atentiona Romania ca medierea nu este utilizata deloc in procedura insolventei desi ar trebui sa fie preferabila.

Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice expun  modalitatea de desfăşurare a şedinţelor de conciliere, modul de comunicare cu debitorul şi creditorii, tipurile de onorarii pentru administratorul procedurii şi lichidator, precum şi cuantumul minim şi maxim al acestor onorarii.

Legea insolventei fizice aducea o posibilitate de mediere insa Guvernul a transfomat medierea in conciliere. Ieri 09.06 s-au publicat normele de aplicare ale acestei legi. In loc de mediere, partile vor fi parti intr-o procedura de conciliere, procedura identica cu medierea. Nu inteleg motivul pentru care legiuitorul a exclus profesia de mediator de la aceasta procedura. Nu inteleg de ce un mediator autorizat nu poate conduce si gestiona un astfel de proces de negociere intre debitor si creditori, nu inteleg de ce mediatorul a fost exclus tocmai de la obiectul muncii sale.

Solicit public Consiliului de Mediere sa aiba o pozitie fata de aceasta chestiune.

Link catre documentul integral Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice http://sgg.gov.ro/…/wp-content/uploads/2017/06/HGANEXA-1.pdf

Secțiunea a 2-a
Concilierea
Art.13. – (1) Şedinţele de conciliere se bazează pe cooperarea părților, respectând principiul bunei credinţe
în negocieri, astfel cum acesta este prevăzut de art. 1.183 din Legea nr. 287/2009.
(2) Concilierea trebuie să servească exclusiv intereselor legitime ale părţilor.
(3) Niciuna dintre părţile participante nu poate impune celorlalte părţi o soluţie.

Art.14. – (1) Şedinţele de conciliere au loc, de regulă, la sediul administratorului procedurii. Dacă este
cazul, concilierea se poate desfăşura şi în alte locuri convenite de administratorul procedurii, debitor și
creditori.
(2) Locul, data și ora indicate pentru ședințele de conciliere sunt stabilite și comunicate astfel încât să nu
împiedice debitorul și creditorii de a-și exercita dreptul de a participa la ședințele de conciliere.
(3) Comunicarea datei și locului de desfășurare a ședințelor de conciliere se face de către administratorul
procedurii prin orice mijloace de comunicare care să asigure confirmarea primirii.
Art.15. – (1) Administratorul procedurii conduce şedinţele de conciliere într-un mod neutru, cu respectarea
principiului bunei credinţe și cu asigurarea echilibrului între interesele debitorului și ale creditorilor. El
exprimă puncte de vedere și formulează propuneri care să sprijine ajungerea la un acord între debitor și
creditorii săi.
(2) Administratorul procedurii se asigură că desfășurarea ședințelor de conciliere se face într-o manieră
care să asigure un echilibru între părți și că nu se exercită presiuni asupra debitorului, ținând cont de faptul
că debitorul se află într-o poziție dezavantajată față de creditori, care dispun, în general, de expertiză
tehnică, resurse umane și financiare, precum și de putere de negociere.
Art.16. – La începutul fiecărei şedinţe de conciliere, administratorul procedurii informează părțile prezente
cu privire la numărul creditorilor care și-au exprimat prin corespondență un punct de vedere asupra
măsurilor cuprinse în planul de rambursare și poziția transmisă de aceștia, inclusiv poziția
debitorului/debitorilor.
Art.17. – (1) În cadrul şedinţelor de conciliere părţile îşi exprimă punctul de vedere asupra măsurilor
cuprinse în planul de rambursare şi oferă soluţii pentru a se ajunge la un acord.
(2) Administratorul procedurii îşi exprimă punctul de vedere asupra propunerilor și pozițiilor părților şi
propune soluţii pentru a se ajunge la un acord.
Art.18. – (1) Administratorul procedurii întocmește un proces-verbal pentru fiecare ședință de conciliere,
care se semnează de administratorul procedurii și de părțile prezente.
(2) Procesul-verbal conţine, cel puţin, datele de identificare ale părților, data, ora şi locul desfăşurării
şedinţei, menţiuni cu privire la verificarea îndeplinirii procedurilor de convocare a participanţilor, punctele
de vedere prezentate, inclusiv cele care au fost transmise în scris, precum şi rezultatul ședinței de
conciliere.
(3) La procesul-verbal se anexează tabelul cu creditorii prezenți și/sau, lista cu creditorii care au transmis
puncte de vedere.
(4) Administratorul procedurii transmite debitorului și creditorilor copii, certificate pentru conformitate, ale
proceselor verbale și ale anexelor la acestea, prevăzute la alin. (3).
Art.19. – (1) Creditorii pot accepta planul de rambursare notificat conform art. 25 alin. (6) din Lege sau pot
propune modificări ale acestuia, supuse spre aprobare debitorului și administratorului.
(2) În situația în care se propun modificări ale planului de rambursare, se continuă negocierile în cadrul
ședințelor de conciliere.
Art.20. – (1) Planul de rambursare rezultat în urma negocierilor se notifică tuturor creditorilor de către
administratorul procedurii și se supune la vot în condițiile prevăzute de art. 28 din Lege până la împlinirea
termenului prevăzut de art. 27 alin. (2) din Lege.

(2) Notificarea include ziua, ora și locul desfășurării votului și este transmisă cu cel putin 10 zile
calendaristice înainte de termenul fixat.

Art.21. – Fiecare dintre părți suportă propriile cheltuieli efectuate cu participarea la şedinţele de conciliere

Ti-a placut acest articol? Cu siguranta o sa le placa si prietenilor tai! Share it.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Avocat București