Author Archive

Decizia CCR nr.560 din 18 septembrie 2018 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a proiectului de modificare a Legii Medierii

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 13 noiembrie , 2018 in Mediere   Nu sunt comentarii »
DECIZIA nr.560 din 18 septembrie 2018 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.6 [cu referire la art.18 alin.(11) din Legea nr.192/2006], ale art.I pct.10 [cu referire la art.43 alin.(21) din Legea nr.192/2006], ale art.I pct.12 [cu referire la art.58 alin.(3) din Legea nr.192/2006], ale art.I pct.16 [cu referire la partea introductivă a alin.(1) al art.601 din Legea nr.192/2006], art.I pct.18 [cu referire la art.61 alin.(3) și (4) din Legea nr.192/2006] și ale art.I pct.21 [cu referire la art.76 din Legea nr.192/2006] din Legea pentru...

Publicare carte: Procesul de Mediere, Conflict – Comunicare – Acord, Editura Universitară, București 2018

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 18 octombrie , 2018 in Mediere   Nu sunt comentarii »
Pe 15 octombrie 2018 a văzut lumina tiparului o carte la care lucrez de aproximativ 7 ani de zile. Cartea este o analiză în detaliu a procesului de mediere, a structurii conflictului și a modului în care se pot găsi soluții amiabile la diverse situații. Cartea are 8 capitole evidențiind în special trăsăturile specifice medierii precum și o analiză detaliată a domeniilor de mediere familială, civilă și penală. Cartea cuprinde de asemeni și câteva ciorne de documente specifice procesului de mediere iar la final se află 100 de grile privind medierea și...

Temeiurile de drept privind acordarea ajutorului public judiciar în procesul de mediere

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 09 octombrie , 2018 in Mediere   Nu sunt comentarii »
OUG 51/2008 conține câteva norme speciale privind facilitarea accesului la mediere pentru persoanele care au demarat sau intenționează să inițieze un proces. Mai jos găsiți temeiurile de drept extrase din OUG 51/2008 ce vizează ajutorul public judiciar în materie de mediere: Art 16 alin. 2: Daca cererea pentru a carei solutionare se solicita ajutor public judiciar face parte din categoria celor care pot fi supuse medierii sau altor proceduri alternative de solutionare, cererea de ajutor public judiciar poate fi respinsa, daca se dovedeste ca solicitantul ajutorului public...

Ghid european de mediere pentru avocați

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 03 octombrie , 2018 in International   Nu sunt comentarii »
Ghidul a fost publicat în 27.06.2018 și poate fi găsit în întregime la sfârșitul prezentului articol. El definește medierea și etapele ei punând accent pe rolul avocatului în mediere.  Documentul menționează că, din perspectiva avocatului, medierea poate fi un instrument extrem de folositor pentru că dă acestuia oportunitatea de a înțelege interesul clientului său raportat la interesele părții adverse. De asemeni se subliniază caracterul pur voluntar al medierii, procedura fiind aleasă de client fără vreo sancțiune sau constrângere. Tot așa...

Comisia Europeană analizează implementarea Directivei 29/2012/UE privind medierea penală

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 01 octombrie , 2018 in International   Nu sunt comentarii »
Comisia Europeană analizează implementarea Directivei 29/2012/UE privind medierea penală In primăvara acestui an am făcut o petiție către Comisia Europenă privind greșita aplicare in România a medierii penale prevăzute in Directiva 29/2012. Astăzi mi-a ajuns răspunsul si mi se spune ca este in curs o analiza făcută de Comisie privind aplicarea normelor in discuție, precum și o evaluare a conformitatii dintre legislația interna și principiile/direcțiile din Directiva, inclusiv privind justiția reparatorie (medierea penală). Între timp legislația privind medierea penală este in curs de modificare însă nimic nu este concretizat la acest moment....

Rezoluţia Parlamentului European cu privire la aplicarea Directivei 52/2008 cu privire la mediere

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 28 septembrie , 2018 in International   Nu sunt comentarii »
Publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu seria C 337/2 din 20.09.2018 Rezoluţia Parlamentului European din 12 septembrie 2017 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială (Directiva privind medierea) (2016/2066(INI)) (2018/C 337/01) Parlamentul European, — având în vedere Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie...

Sesizare privind uniformizarea legislației relative la acordul de mediere penală

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 25 septembrie , 2018 in Mediere   Nu sunt comentarii »
În data de 04.07.2018 Camera Deputaților a adoptat o lege care modifică substanțial Codul Penal, lege care încă este în stadiul de proiect, fiind supusă controlului de constituționalitate la CCR. La punctul 28 al Legii în discuție se menționează: După articolul 159 se introduce un nou articol, art. 159 indice 1, cu următorul cuprins: „Acordul de mediere Art. 159 indice 1 . – Acordul de mediere produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit şi dacă are loc până la pronunţarea unei hotărâri definitive.” Observăm că legiuitorul a...

Mediere conflict penal raportat la infracțiunea de loviri și alte violențe

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 25 septembrie , 2018 in Spete Mediere   Nu sunt comentarii »
În 11.09.2018 s-au inițiat procedurile de mediere având ca obiect un conflict penal ivit în cadrul unui incident în trafic soldat cu un dosar penal de loviri și alte violențe. După discuții fructuoase, astăzi s-a ajuns la o înțelegere și s-a semnat un acord de mediere în acest sens.   Uneori succesul depinde în egală măsură și de mediator dar și de persoana vătămată. În acest caz persoana vătămată a dat dovadă de o excepțională colaborare și deschidere față de o clemență privind pe inculpat.   Dacă am analiza problema evanghelic, am...

Proiectul de modificare a Legii Medierii se întoarce în Parlament. Curtea Constituțională a declarat ca neconstituționale toate articolele care se referă la medierea obligatorie

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 18 septembrie , 2018 in Mediere   Nu sunt comentarii »
În ședința de astăzi 18.09.2018  Curtea Constituțională a soluționat sesizarea antepromulgare privind proiectul  legislativ de modificare a Legii Medierii și a declarat ca neconstituționale toate articolele care se referă la medierea obligatorie. Curtea Constituțională elimină absolut orice articol care aduce ideea de mediere obligatorie, sub orice formă sau denumire ar fi introdus în lege. De aici reiese că orice formă de mediere obligatorie este neconstituțională în România și nu va trece de examenul de constituționalitate. Curtea statuează că medierea...

Exemplu de Plan Parental privind custodia comună negociat în cadrul medierii

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 17 septembrie , 2018 in Mediere   Nu sunt comentarii »
Exemplu de Plan Parental privind custodia comună negociat în cadrul medierii Mediere custodie comună Conflictele privitoare la custodia copilului după divorț/separare sunt printre cele mai sensibile situații în care ajung părinții. Frica de ”a nu mai avea copilul” este deseori întâlnită la tați. Frica de a nu mai avea venituri sau puteri suficiente pentru creșterea copilului de una singură este deseori întâlnită la mame. Părinții au două conflicte majore în perioada de separare: conflictul raportat la relația dintre ei și conflictul raportat la relațiile lor viitoare cu copilul. Medierea poate ajuta părinții să identifice, prin...
Avocat București