Accesul mediatorului la partea din conflict deţinută/aflată în arest preventiv

Postat de Mediator Autorizat DORIN ILIE in data de 27 septembrie , 2016

Hotărârea de Guvern nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal dispune la art 128 ca mediatorii autorizati au dreptul de a desfasura sedintele de mediere cu detinutii in aceleasi conditii in care avocatii au dreptul de a se intrevedea cu clientii lor, in timpul programului de lucru al sectorului vizita.

Regulamentul este in vigoare de la 11.04.2016

ARTICOLUL 128 din cadrul Regulamentului in discutie:

A sigurarea exercitării dreptului la asistenţă juridică

(1) Deţinuţii pot fi vizitaţi de apărătorii lor, în baza împuternicirii avocaţiale şi a documentului avizat care atestă calitatea de avocat, în condiţiile art. 62 din Lege şi ale art. 143.

(2) Întrevederile cu apărătorii sunt confidenţiale şi se desfăşoară sub supraveghere, în spaţii special amenajate, prevăzute cu dispozitive de separare care să limiteze contactul fizic, dar care să permită transmiterea de înscrisuri. Supravegherea poate fi numai vizuală, nefiind permisă ascultarea conversaţiei purtate de deţinut cu apărătorul său.

(3) Vizita cu apărătorul se acordă în afara drepturilor reglementate prin art. 142, dar se consemnează în documentele de evidenţă de la sectorul vizită din cadrul penitenciarului şi în modulul corespunzător din aplicaţia informatizată de gestiune a datelor despre deţinuţi.

(4) Amenajarea şi dotarea spaţiilor destinate vizitei apărătorului se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 15 alin. (3) din Lege.

(5) Prevederile art. 141 alin. (1), (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător.

(6) Deţinuţii pot fi vizitaţi de notari publici, executori judecătoreşti, mediatori autorizaţi ori de alte persoane cu atribuţii oficiale, în timpul programului de lucru al sectorului vizită din cadrul penitenciarului, în condiţiile prevăzute de alin. (1)-(5).

Accesul mediatorului se face in baza Legitimatiei de Mediator vizata la zi, impreuna cu Cartea de Identitate sau orice alt document de identificare cu fotografie, emis de o autoritate a statului.

Ti-a placut acest articol? Cu siguranta o sa le placa si prietenilor tai! Share it.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Avocat București